Platon (427–347 f Kr) är känd som västerlandets främsta filosof. Som pedagog har han inom lärarutbildningen och den vetenskapliga pedagogiska disciplinen under senare delen av 1900-talet börjat bli intressant igen efter några decenniers glömska. Monika Ringborg försöker i sin avhandling lyfta fram både det specifika hos Platon och det som formade honom i kommunikation med sin samtid.

Inspirerad av hermeneutisk filosofi har Monika Ringborg beskrivit Platons identitet som ligger till grund för hans pedagogik, samt tolkat sjutton av hans dialoger. Genom denna tolkning visar hon att Platons pedagogik är komplex till sin karaktär, då den uppvisar både konventionella och nyskapande drag. Huvuddragen i Platons pedagogik är förberedelse, förändring, frigörelse och vishet, vars mål omfattar både en sinnlig och en andlig existens.

Platon och hans pedagogik riktar sig till lärarutbildare, lärarstudenter, forskare, filosofer och alla andra som är intresserade av antikens syn på undervisning och uppfostran.
Monika Ringborg är lärarutbildare och forskare på Lärarhögskolan i Stockholm.

Avhandlingens titel: Platon och hans pedagogik

Disputationen äger rum onsdag 25 april kl. 13.00 i sal D3, Lärarhögskolan i Stockholm, Rålambsvägen 24. Opponent är professor Tomas Kroksmark Göteborgs universitet

Monika Ringborg kan nås på tfn 08-737 56 21.

Ytterligare information: eller HLS Förlag, Marie-Anne Colliander, tfn 08-737 56 65.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: