Projektet hette ”Self-employment activities concerning women and minorities: their success or failure in relation to social citizenship policies” (1997-2000) och hade som syfte att till EU-kommissionen lĂ€mna rekommendationer till förbĂ€ttring av befintliga handlingsprogram för egenföretagande. Livshistoriska intervjuer anvĂ€ndes för att fĂ„ insikt i hur mĂ€nniskors bakgrund och erfarenheter pĂ„verkar dels beslutet att bli egenföretagare och dels valet att ta handelsprogram till stöd. Intervjuerna var Ă€ven ett sĂ€tt att finna ut hur handlingsprogrammen pĂ„verkar mĂ€nniskors liv.

De rekommendationer som lÀmnades till EU-kommissionen inkluderade förslag om utvidgning av befintliga program till att innefatta bÄde sociala aspekter och ekonomiskt stöd. De innehöll ocksÄ en pÄpekan om att egenföretagande kanske inte Àr den bÀsta lösningen om man vill undvika att mÀnniskor ska kÀnna sig utestÀngda frÄn arbetsmarknaden och marginaliserade i samhÀllet.

Den senare insikten vÀxte fram under projektarbetets gÄng, och ledde till en mera kritisk undersökning av projektets utgÄngspunkter och arbetsgÄng. Genom en omlÀsning av slutrapporten kunde det politiska anvÀndandet av begrepp och kategorier, hur stereotyper pÄverkar forskning, samt forskarens och forskningens delaktighet i etnocentriska diskurser diskuteras. En slutsats Àr att för att uppnÄ en effektiv motverkan av etnisk diskriminering i samhÀllet och för att motverka att stereotyper och förkonstruerade kategorier bevaras inom forskningen krÀvs en omfattande förÀndring i sÄvÀl samhÀllsordningen som i mÀnniskors medvetande.

Suzanne nÄs pÄ:
Tel: 090-786 69 93
E-post: suzanne.mason@kultmed.umu.se

Torsdagen den 30 maj försvarar Suzanne Almgren Mason, institutionen för kultur och Medier, UmeĂ„ universitet, sin doktorsavhandling i etnologi med titeln Life in the Labyrinth – A Reflexive Exploration of Research and Politics. Svensk titel: Livet i labyrinten – en reflexiv granskning av forskning och politik.
Disputationen Àger rum kl. 10.00 i hörsal E, Humanisthuset.
Fakultetsopponent Àr Fil. Dr Oscar Pripp, etnologi, Södertörns Högskola.

Presskontakt:

PresstjÀnsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23