Interkulturell undervisning och interkulturellt lärande är ett förhållningssätt som innebär en ömsesidig nyfikenhet och en ökad förståelse för olika syn på kunskap, tankesätt, värdegrund och livsformer. En interkulturell undervisning lär studenterna att sätta in lärandeprocesser i ett mångkulturellt, multietniskt och flerspråkigt sammanhang.
Södertörns högskola vill med den nya lärautbildningen lägga grunden till de blivande lärarnas personliga mognad och ge deras arbete med samtidens mest brännande frågor en öppenhet mot omvärlden.

Ytterligare information
Ambjörn Lindqvist tel 08-608 46 22; e-post: ambjorn.lindqvist@sh.se
Agneta Rehal tel 08-608 46 18; e-post: agneta.rehal-johansson@sh.se
Aina Bigestans tel 08- 608 46 16 (mån-ons); e-post: aina.bigestans@sh.se
Annick Sjögren tel 08-531 743 79 eller e-post: annick.sjogren@sh.se

Presskontakt:

Kommunikationsavdelningen

Telefon:

08-608 40 00

Mobil:

072-454- 55 14