För 15 Är sedan orsakade kÀrnkraftsolyckan i Tjernobyl ett omfattande
radioaktivt nedfall över Sverige. FrÀmst drabbades östra Svealand och stora
delar av Norrland. Yuehua von Fircks har i sin doktorsavhandling bland
annat undersökt om snabbvÀxande korgpil (Salix) kan anvÀndas för att ta upp
radioaktivt cesium (Cs) och strontium (Sr) ur kontaminerad mark.

De radioaktiva isotoperna Cs-137 och Sr-90 har stora kemiska likheter med
kalium och kalcium, och den nya studien visar att Àmnena Àven tas upp och
anvÀnds pÄ liknande sÀtt av energiskogen. Efter flera Ärs odling Äterfanns
cirka 50 procent av vÀxternas totala innehÄll av radioaktivt cesium i
rötterna. Strontium dÀremot anrikas frÀmst i bladen.

NÀr det finns gott om kalium i marken, minskar upptaget av cesium. OmvÀnt
betyder det att genom att minska pÄ mÀngden tillgÀngligt kalium, kan
vÀxterna fÄs att öka upptaget av cesium.

UtmÀrkande för energiskog Àr en snabb tillvÀxt. TillvÀxthastigheten beror
bland annat pÄ hur vÀxterna kan utnyttja tillgÀnglig nÀring. FörmÄgan hos
Salix att ta upp olika nÀringsÀmnen Àr stor. Fördelning och upplagring av
olika Àmnen varierar dock betydligt mellan rot, stam och blad. Vinterskörd
av energiskog medför dÀrför stora förluster av framförallt kvÀve och
fosfor, eftersom dessa Àmnen lagras i stammarna över vintern.

För att minska nÀringsförluster i samband med skörd kan aska Äterföras till
odlingsstÀllet efter förbrÀnning. Halten cesium i askan frÄn fÀltförsöket
understeg klart gÀllande grÀnsvÀrden för askÄterföring (enligt Statens
strÄlskyddsinstitut, SSI). Odlingar av energigrödor kan dÀrför utgöra ett
bra alternativ pÄ kontaminerad jordbruksmark, förutsatt att hanteringen av
grödan inte leder till att radioaktiva Àmnen sprids vidare i naturen.

SkogL. Yuehua von Fircks, vid institutionen för lövtrÀdsodling, SLU,
försvarar tisdagen den 6 februari kl. 09.30 sin doktorsavhandling
Distribution and Seasonal Variation of Macro-nutrients, Starch and
Radio-nuclides in Short Rotation Salix Plantations. Disputationen Àger rum
i Sal L, Undervisningshuset, SLU, Ultuna. Opponent Àr Dr Jud G. Isebrands,
Forestry Sciences Laboratories, USFS, Rhinelander, Wisconsin, USA.

Mer information: Yuehua von Fircks, 018-67 34 32, 018-42 25 32
e-post: Yuehua.von.Fircks@lto.slu.se

Presskontakt:

Magnus Nelin

Telefon:

018-67 26 08

Mobil:

073-807 88 90