Anders Steinvalls avhandling analyserar användningen av 50 färgtermer såsom den kommer till uttryck i en mycket stort textkorpus– the Bank of English, en textmassa som innehåller 323 miljoner ord. Studien visar att bortsett från den vanliga beskrivande användningen av färgord som t.ex. The car is red, kan man urskilja ytterligare tre andra användningsområden. Typiskt för dessa tre är att färgtermerna skapar betydelser som går utanför den normala färgnyansen.

Vid klassificerande användning (white wine, red onion) används en term för att skapa en undergrupp (ovan en sorts vin och en sorts lök). Ofta skulle knappast nyansen av dessa objekt benämnas med denna term i ett annat sammanhang. Denna typ av användning är primärt begränsad till de mest grundläggande färgtermerna. Figurativ användning (green fingers, blue movie) innebär att en färgterm betyder något helt annat än en färgnyans. Studien visar att också denna användning är begränsad till ett fåtal centrala termer. Precisa färgtermer används oftast beskrivande inom områden som kosmetika, kläder eller blomsterodling. När precisionen är överflödig kan man tala om markerad användning och uttrycken får då ofta en emotionell laddning (azure sea, emerald eyes). Avhandlingen analyserar de konceptuella processerna bakom dessa användningar och metonymi framhålls som särskilt central.

Anders Steinvall nås på:
Tel: 090-786 96 13
E-post: anders.steinvall@engelska.umu.se

Fredagen den 31 maj försvarar Anders Steinvall, institutionen för moderna språk/engelska, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln: English Colour Terms in Context. Svensk titel: Engelska färgtermer i kontext.
Disputationen äger rum kl 13.00 i Humanisthuset, hörsal E. Fakultetsopponent är Professor Gunnar Bergh, Mitthögskolan, Härnösand.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23