Logiskt resonemang med oskarp logik är uppbyggd kring en samling regler som arbetar med lingvistiska variabler. Variablerna antar kvalitativa värden som till exempel ”Stor” eller ”Liten”, det vill säga man kan använda naturligt språk för att beskriva reglerna. Styrdons/regulator-strukturer baserade på fuzzy logik har ansetts vara av värde eftersom det finns möjlighet att föra in en människas expertkunskap i form av regler beskrivna i naturligt språk.

Nackdelen är att det är svårt att matematiskt analysera vad som händer när ett sådant styrdon kopplas ihop med det system man vill styra. Som ett steg mot att avhjälpa denna nackdel så presenterar avhandlingen ett sätt att formalisera analys och design av styrdon baserade på så kallade Takagi-Sugeno-modeller. Sådana modeller baseras på fuzzy logik men är enklare att analysera matematiskt.

Pontus Bergsten disputerar för teknologie doktorsexamen vid Örebro universitet 1 november, klockan 13.15 i sal Bio, Forumhuset, Örebro universitet

För mer information, kontakta Pontus Bergsten, telefon: 021-34 01 73 eller e-post: pontus.bergsten@tech.oru.se

Presskontakt:

Linda Harradine

Telefon:

019-30 14 70

Mobil:

070-643 1470