Claes Gustafsson får priset för ”sina studier av basala transkriptions-mekanismer, speciellt mitokondriella transkriptionskomplexets uppbyggnad och funktion”. Definitionen av ett basalt transkriptionssystem i däggdjursceller utgör ett större vetenskapligt genombrott och öppnar upp nya vägar för undersökningar i regleringen av cellulära ämnesomsättningen.

Detta är den främsta utmärkelsen som delas ut på Karolinska Institutet. Prissumman är på 100 000 kr och priset kommer att delas ut i samband med årets installationsceremoni för nya professorer i Berwaldhallen 25 oktober 2002.

För mer information, kontakta:
Dekanus Jan Carlstedt-Duke, ordförande i priskommittén, tel 08-728 6470
Forskare Claes Gustafsson, tel 08- 585 839 74