Reformen av etableringsprogrammet för nyanlända som infördes år 2010 har gjort den ekonomiska situationen bättre för deltagande nyanlända oavsett bakgrund. Det visar ny forskning vid Malmö universitet.

– Att det är en förbättring för alla grupper, oavsett kön och utbildningsnivå, är en stor skillnad mellan den här reformen och andra svenska reformer. Pensionsreformen gav till exempel en mer positiv effekt för högutbildade, säger Haodong Qi, forskare vid Malmö universitet och en av författarna bakom studien ”Integration policy and refugees’ economic performance: Evidence from Sweden’s 2010 reform of the introduction programme” som publicerats i tidskriften International Migration.

Standardisering av programmet
Frågan om hur flyktingar bör integreras i ett land hanteras olika i Europa. En del länder i Europa, som Danmark, Tyskland och Storbritannien, har valt att uppmuntra integrationsprocessen genom att ställa upp obligatoriska krav, till exempel språkkrav, för att få uppehållstillstånd. Sverige har istället valt att skapa ekonomiska incitament för att delta i etableringsprogrammet.

Innan reformen 2010 hanterades etableringsprogrammet olika i olika kommuner, vilket innebar att det skilde sig i kvalitet över landet. Efter reformen blev det mer standardiserat. Reformen innebar också att kostnaden per deltagare ökade med 25 procent. Genom att Arbetsförmedlingen tog över ansvaret fick deltagarna tidigare och bättre tillgång till arbetsmarknadsinsatser. Deltagandet ger också individuell ersättning, vilket tidigare ofta baserades på hushållets inkomst. Om någon i hushållet fick ett jobb fick hens partner lägre ersättning. Detta var ofta negativt för kvinnor.

– Förändringen att ersättningen nu är på individuell nivå innebär starkare incitament för kvinnor att fortsätta att delta i programmet även om deras respektive får ett arbete. Reformen gick alltså ut på att ge starkare incitament att delta, och stärka programmets kvalitet, säger Haodong Qi.

Långsiktiga fördelar
Det undersökta etableringsprogrammet lanserades 2010. Forskarna har studerat deltagarna som startade 2010 och följt dessa från 2012 fram till 2016.

– Under denna tid kan vi se skillnad i inkomst mellan det nya och gamla programmet. Skillnaden ökar över tid, vilket indikerar att det finns långsiktiga fördelar. Så vi kan se att etableringsprogrammet fungerar. Nästa steg är att undersöka varför, säger Haodong Qi.

Kontaktperson: Haodong Qi, forskare Malmö universitet, 040-665 78 41, haodong.qi@mau.se

Så här gick forskningen till:
Forskarna har studerat registerdata under perioden 2012 till 2016, vilket innebar att de följt varje deltagare under fyra års tid efter att de slutfört etableringsprogrammet. Bakom studien står förutom Haodong Qi också Nahikari Irastorza, Henrik Emilsson och Pieter Bevelander.

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Ellen Albertsdóttir
Telefon:
070 083 14 20
Mobil:
040 665 80 82
Epost:
ellen.albertsdottir@mau.se