Ohälsan i arbetslivet är ett snabbt växande samhällsproblem och är en av de heta frågorna i årets valrörelse. Medan politikerna debatterar om vem som har det bästa receptet för att få bukt på problemen, så pågår samtidigt förberedelserna inför en stor nordisk konferens där forskare och praktiker ska mötas för att ge sin syn på saken.

Den 1-3 oktober samlas 300 personer till konferensen ”Människan i en komplex miljö” på Vildmarkshotellet i Kolmården utanför Norrköping. Linköpings universitet är värd för konferensen som arrangeras av Nordiska Ergonomisällskapet.

– Vi vill särskilt lyfta fram utvecklingen i dagens arbetsliv. Det handlar bland annat om att se vilka konsekvenser datorisering och införandet av olika typer av ny teknik har lett till. Hur kan arbetet göras effektivt och samtidigt utvecklande för människor – det är en avgörande fråga inför framtiden, säger Jörgen Eklund, professor i industriell arbetsvetenskap vid Linköpings universitet och ordförande i den organisationskommitté som förbereder konferensen.

Vid ett drygt 30-tal seminarier kommer forskare från hela Norden presentera sina senaste rön. Förutom frågor om ohälsan inom arbetslivet riktas fokus på datoriserat och mobilt arbete, på fordon och de ökade kraven på förare av flygplan, båtar mm samt på hur man designar komplexa system som är anpassade till människan.

——

Representanter för media är välkomna att delta i hela eller delar av konferensen.

Mer information om program mm finns på nätadressen www.iav.ikp.liu.se/nes

Övriga upplysningar: professor Jörgen Eklund, tel 013 – 28 20 82, 0708 – 28 44 32 eller via e-post jorek@ikp.liu.se.