NÀr Sverige blev medlem i EU 1995, blev vi ocksÄ delaktiga i ett utvecklingsprogram riktat mot landsbygden, LEADER II. Programmets mÄlsÀttningar skulle förverkligas genom stöd till lokala utvecklingsprojekt. I EU-kommissionens försök att styra utvecklingen pÄ landsbygden anvÀndes tvÄ delvis nya metoder för att prioritera anvÀndningen av programmets resurser, dels partnerskap, som var lokala styrelser med representanter för den offentliga, privata och ideella sektorn, dels tolv nybildade regioner dÀr programmet genomfördes.

Lars Larsson har i sitt avhandlingsarbete undersökt vad detta arbetssÀtt förde med sig i relation till den existerande politiska administrationen, framför allt den kommunala. Hur demokratiska var partnerskapen och vilka arbetsformer uppmuntrades? Vilka aktörer kunde delta? Vad betydde regionernas utformning för programmets effektivitet? Spelade det nÄgon roll för det lokala utvecklingsarbetet att delta i LEADER II?

Eftersom aktörer frÄn flera sektorer styrde programmet genom partnerskapen, fanns det inledningsvis farhÄgor att de kommunala företrÀdarna skulle förlora makten till icke folkvalda aktörer. Lars Larssons studie visar att i praktiken behöll representanterna frÄn den offentliga sektorn makten i programmets alla skeden, frÄn initiering via planering till genomförande. De gjorde det utifrÄn en formaliserad demokratisk legitimitet, men ocksÄ utifrÄn tillgÄngen till utvecklingsresurser. De övriga sektorerna kom mer att ha rollen av idégivare och genomförare av enskilda utvecklingsprojekt.

Utformningen av regionerna, som omfattade mellan tre och nio kommuner, skedde till stor del av partnerskapen sjÀlva, vilket medförde omfattande förhandlingar kring regionernas grÀnsdragning. Regionerna anvÀndes strategiskt för att skapa territoriell samverkan dÀr de ingÄende aktörerna skulle kunna bidra pÄ bÀsta sÀtt. De redan konkurrenskraftiga aktörerna förmÄdde attrahera ytterligare utvecklingsresurser.

Genom LEADER II lyckades man visserligen skapa arbetstillfÀllen, företag och öka antalet turistattraktioner, men huruvida programmet bidrog till en hÄllbar utveckling pÄ den lokala nivÄn Àr svÄrt att faststÀlla, dels för att resultatuppföljningen försvÄrats genom krÄngliga rutiner och ofullstÀndiga data, dels för att utvecklingsarbete Àr en lÄngsam process.

Den hÀr typen av samverkansbaserade styrformer ökar i omfattning. Lars Larsson visar i sin avhandling att de kan skapa nya konstellationer av aktörer, vilka kan bli handlingskraftiga och bestÄ över lÀngre tidsperioder. DÀremot har de svÄrigheter att entydigt Ästadkomma mer konkreta resultat som inte exempelvis kommunerna sjÀlva kunde ha uppnÄtt. Valet av styrformer krÀver dÀrför en noggrann analys. Partnerskapen Àr ingen universallösning för att skapa utveckling.

Lars Larsson disputerar pÄ avhandlingen
”NĂ€r EU kom till byn – Leader II ett sĂ€tt att styra landsbygdens utveckling” fredagen den 29 november kl. 10.15 i sal IV, Universitetshuset, Uppsala.

Lars Larsson kan nÄs pÄ telefon 023-70 91 75 eller via e-post lars.larsson@dfr.se