Projektet omfattar nätverksarbete, professionellt utbyte och utveckling. Konkreta resultat blir utställningar, artist-in-residenceprogram (gästkonstnärer), pedagogisk verksamhet, workshops, seminarier samt publikationer i olika medier.

I Visual Community Network: Producing and Communicating Visual Art within European museum Communities ingår, förutom BildMuseet, Baltic The Centre of Contemporary Art i Gateshead, England; Bergen Kunstmuseum i Norge; Nederlands Foto Instituut i Rotterdam samt Porin taidemuseo i Björneborg, Finland. I projektet, som löper fram till april 2005, ska var och en av dessa konsthallar/museer producera en utställning med en utvald konstnär, där minst ett nyproducerat verk ska ingå. Varje utställning i sin tur ska visas i två av de deltagande konsthallarna. Förutom utställningarna planeras också pedagogisk verksamhet, workshops, seminarier samt publikationer i olika medier – nätverkets institutioner kommer att ha var sitt ansvarsområde i detta arbete. BildMuseet, som är projektets initiativtagare, kommer att hålla i den övergripande planeringen och fördela anslagen mellan projektets parter.

Genom årets Kultur 2000 program har EU velat stödja kulturellt samarbete över nationsgränserna, särskilt inom konstområdet. 17 europeiska ansökningar om fleråriga samarbetsprojekt inom konstområdet har beviljats, två av dem är svenska; förutom BildMuseet har också en ansökan från Grafikens Hus beviljats anslag.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23