Hälften av alla patienter i Europa har svårt att förstå grundläggande hälso- och sjukvårdsinformation, men nu ska EU-projektet EuroTEQ ändra på det. Utbildningspaket ska utvecklas och testas för att sedan genomföras och spridas inom vård- och hälsoorganisationer för att underlätta personcentrerad vård och för att inkludera socialt missgynnade grupper. Projektet har beviljats 2,8 miljoner och kommer att ledas från Högskolan Kristianstad.

Nästan en fjärdedel av Europas befolkning är i riskzonen för fattigdom eller social exkludering. Samtidigt visar studier att ungefär hälften av alla patienter har svårt att förstå grundläggande hälso- och sjukvårdsinformation som presenteras av vårdpersonal. 2019 fastslog EU-kommissionen att vi måste bli bättre på att förstå specifika hälso- och vårdbehov, och skapa bättre lösningar för att tillgodose dessa behov. Högskolan Kristianstad har beviljats 2,8 miljoner kronor till projektet EuroTEQ som under 3 år både ska utveckla och testa utbildningspaket för vårdgivare och patientorganisationer, och sedan genomföra och sprida dessa för att underlätta personcentrerad vård och inkludera socialt missgynnade grupper.

– Det första steget är att ge sjukvårdspersonal, patientorganisationer och andra intressenter den grundläggande förståelsen för forskningens roll och funktion i denna fråga. Sedan ska vi utforma fortbildningsaktiviteter och träningsprogram som möter den sociokulturella mångfalden i hela Europa, säger Peter Hagell, professor i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad.

Hälsoorganisationer kommer att ha fri tillgång till det öppna resursmaterialet för att kunna erbjuda utbildning som uppdaterar hälso- och sjukvårdspersonal inom området, så att de kan upprätthålla en säker och effektiv vård. Utbildningen kommer att vara ekonomiskt lönsam att införa och kommer snabbt att få effekt.

– Projektet når en stor andel av vårdpersonal, studenter, och andra relevanta intressenter, med en komprimerad endagsutbildning som ska överbrygga kunskapsbristen inom detta område. I förlängningen förväntar vi oss också att nya nätverk och relationer bildas genom detta projekt och leda till fler utbildningsinitiativ och projekt i hela Europa, säger Martin Persson, professor i hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad som leder projektet.

I partnerskapet för projektet EuroTEQ ingår förutom Högskolan Kristianstad åtta andra universitet och hälsoorganisationer: University of Tartu (Estland), European Cleft Organisation (Nederländerna), Spominčica – Alzheimer Slovenia (Slovenien), The Order of Nurses, Midwives and Medical Assistants in Romania (Rumänien), Neapolis University Pafos (Cypern), Triskelion (Norge), University of Niš (Serbien), samt Papageorgiou General Hospital (Grekland).

EuroTEQ finansieras genom Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning.

Kontakt

Martin Persson
Projektledare och professor i hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad
martin.j.persson@hkr.se
044-2503931

Peter Hagell
Professor i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad
peter.hagell@hkr.se
044-2503956

Högskolan Kristianstads mål är att vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. 60 program och 300 kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet.

Presskontakt:
Fabian Rimfors
Telefon:
044-250 36 61
Mobil:
0768-23 88 42
Epost:
fabian.rimfors@hkr.se