Den 23 maj anordnar Språkrådet ett seminarium i Stockholm om behovet av att samla in data för maskinöversättning.

Seminariet hålls inom ramen för projektet European Language Resource Coordination (ELRC), som håller liknande seminarier i alla EU-länderna, och vänder sig till offentliga förvaltningar, översättare och andra som hanterar flerspråkiga dokument och data. I Sverige anordnas seminariet av Språkrådet och hålls den 23 maj på Europahuset i Stockholm.

Det blir ett heldagsseminarium som syftar till att fördjupa förståelsen för det flerspråkiga samhällets behov av automatiska översättningsprogram och till att nå ut till svenska myndigheter om vikten av att tillgängliggöra språkdata (i form av exempelvis texter, termlistor och översättningsminnen).

På detta sätt bidrar vi till att sänka språkbarriärerna mellan EU-länderna och till att stimulera utvecklingen av språkteknologi och tillgängliga tjänster för språken i Sverige.

Om seminariet:
Arrangör: Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen inom ramen för projektet European Language Resource Coordination (ELRC)
Datum och tid: Onsdag 23 maj 2018 klockan 09:30–17:00
Plats: Europahuset i Stockholm, Regeringsgatan 65, 111 56 Stockholm
Anmälan: Intresserade kan anmäla sig här senast den 11 maj 2018
Mer information:
www.sprakochfolkminnen.se/elrcseminarium

Vid frågor, kontakta:
Simon Dahlberg, språkteknolog på Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
E-post: simon.dahlberg@sprakochfolkminnen.se
Telefon: 073-558 60 96


Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.

Språkrådet är språkvårdsavdelningen inom Institutet för språk och folkminnen. Språkrådet har till uppgift att följa och främja språkens utveckling i Sverige. Språkrådet arbetar både med svenskan, de nationella minoritetsspråken och svenskt teckenspråk.

Språk och kulturarv – för ökad förståelse och delaktighet!
www.sprakochfolkminnen.se

Presskontakt:

Ester Ehnsmyr

Telefon:

0200-28 33 33

Mobil:

0703-65 91 85