Mral har bred ämnesbakgrund men har ägnat en stor del av sin forskning åt retorik och då främst analyser av opinionsbildning och propaganda samt enskilda talares retoriska strategier. Hon är en av de mest framstående forskarna på området kvinnor och retorik och har bland annat gett ut boken ”Talande kvinnor. Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key”, som är den första europeiska studien om kvinnors retorikhistoria.

Eftersom retorikämnet har stor relevans för demokratiforskning kommer hennes framtida forskning att handla om allmänna demokratifrågor som etiska aspekter på opinionsbildning och människors förmåga att yttra sig.

Som professor kommer hon att arbeta för att fördjupa ett internationellt samarbete med övriga Europa och framförallt med USA där mycket forskning kring retorikämnet bedrivs. Hon kommer även att jobba med uppbyggandet av en bred forskningsprofil vid Örebro universitet genom att föra in forskning från både klassiska teman, politik och modern opinionsbildning i forskarutbildningen.

För mer information kontakta Brigitte Mral, tel 019-30 34 81, mobil 0703-30 35 95.

Foto på Brigitte Mral finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen http://www.oru.se/massmedia/bild.html#mral.

För mer information kontakta Brigitte Mral, tel 019-30 34 81, mobil 0703-30 35 95.