– Jag bjuder på champagne, sade en glad Mats Viberg, som forskar kring teori och metoder för temporal och spatial signalbehandling.

Björn Jonson forskar på exotiska atomkärnor vid ISOLDE-anläggningen i CERN i Genève och Eleanor Campbell arbetar med fullerener som byggblock för nanoelektronik.

Olle Häggströms projekt heter ”Perkolation och fasövergångar i statistisk mekanik”. Olle Häggström är nyutnämnd professor på Chalmers och en intervju med honom finns i skriften ”Ny kunskap”. http://www.chalmers.se/HyperText/Prof-S/Haggstrom-S.html

Pengarna är ett extra tillskott till övriga projektbidrag för att forskarna skall kunna utveckla sin forskning. Urvalet har gjorts bland årets ansökningar om projektmedel. Av de 26 forskarna kommer 14 från naturvetenskap och teknik, 7 från medicin och 5 från humaniora och samhällsvetenskap.

Läs mer på http://www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=A4PHRXQE1L0I

Kontakt:
Professor Björn Jonson, Experimentell fysik, Chalmers och Göteborgs universitet, tel: 031-772 3262, e-post: bjn@fy.chalmers.se
Professor Eleanor Campbell, Experimentell fysik, Chalmers och Göteborgs universitet, tel: 031-772 3272, e-post: f3aec@fy.chalmers.se
Professor Olle Häggström, Matematisk statistik, Chalmers och Göteborgs universitet, tel: 031-772 5311, e-post: olleh@math.chalmers.se
Professor Mats Viberg, Signaler och system, Chalmers tel: 031-772 1773,
e-post: viberg@s2.chalmers.se