Fördelningen mellan ämnesområden av de 1,7 miljarderna är 970 miljoner till naturvetenskap och teknikvetenskap, 405 miljoner till medicinsk forskning och 219 miljoner till humaniora och samhällsvetenskap. Sedan tidigare har 137 miljoner beviljats till utbildningsvetenskap. Under december kommer dessutom beslut om stöd till dyrbar vetenskaplig utrustning.
Totalt kom nära 3 800 projektansökningarna in till Vetenskapsrådet i våras. Dessa har granskats och rangordnats av ett 50-tal bedömningsgrupper inom de tre ämnesområdena.

Excellenta forskare premieras
Vetenskapsrådet belönar också 26 excellenta forskare inom allt från språkforskning till bioteknik med 1,3 miljoner under de kommande två åren. Pengarna är ett extra tillskott till övriga projektbidrag för att forskarna ska kunna utveckla sin forskning. Urvalet har gjorts bland årets ansökningar om projektmedel. Förslag på forskare har sammanställts ämnesrådsvis och en grupp bestående av biträdande generaldirektör och huvudsekreterarna har valt ut de excellenta forskarna utan inbördes rangordning. Av de 26 forskarna kommer 14 från naturvetenskap och teknik, 7 från medicin och 5 från humaniora och samhällsvetenskap. Se även relaterat dokument nedan.

Sökbar databas med alla beslut
För att underlätta informationen kring alla beslut om finansiering av forskningsprojekt och forskaranställningar finns en sökbar databas hos Vetenskapsrådet på adressen http://vrproj.vr.se/. Här kan du fritextsöka i alla projekt som beviljas bidrag av Vetenskapsrådet.
Under avancerad sökning går det till exempel att se hur mycket pengar olika lärosäten fått. Skriv in akronymen för det lärosäte du är intresserad av, till exempel SU för Stockholms universitet (en lista över alla akronymer finns om du klickar på Lärosäten). För att göra sökningar endast i årets beslut får du ange 2002-01-01- 2002-12-31 i fältet Beslutsperiod.

Ytterligare kommentarer
Pär Omling, generaldirektör Vetenskapsrådet
Par.Omling@vr.se / 08-546 44 185

Kåre Bremer, huvudsekreterare naturvetenskap och teknikvetenskap
Kare.Bremer@vr.se / 08-546 44 201

Håkan Billig, biträdande huvudsekreterare medicin
Hakan.Billig@vr.se / 08-546 44 294

Bengt Hansson, huvudsekreterare humaniora och samhällsvetenskap
Bengt.Hansson@vr.se / 08-546 44 228

Presskontakt:

Marlene Truedsson

Telefon:

08-546 441 20

Mobil:

Kopplas vidare