Jan Erling Bäckvall, professor i organisk kemi och Per Siegbahn, professor i teoretisk fysik har fått 1 miljon kronor vardera utslaget på två år från Vetenskapsrådets stöd för Excellenta miljöer. Bäckvall har fått det för ”Studier av metallorganiska reaktionsmekanismer och utveckling av syntesmetoder” och Siegbahn för ”Tillämpning av kvantkemiska modeller inom kemi och fysik”.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: