Forskare vid Stockholms universitet som kan kommentera dagens fredspris.

Eva Hansson, lektor, Statsvetenskapliga institutionen och koordinator för Centrum för Globala Asienstudier, Stockholms universitet. Forskar om demokratirörelser och demokratins tillbakagång/autokratisering i Sydostasien, där Filippinerna är ett exempel på det senare och där journalisten Maria Ressa tillhör de krafter som kämpar emot autokratisering, exempelvis genom att enträget hävda det fria ordet och journalistik som kan bedrivas självständigt utan påtryckningar, censur etc.

Telefon: 08-674 74 57, e-post eva.hansson@statsvet.su.se
I föreläsning fram till kl 14.00.

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. 

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Presskontakt:
Presstjänsten
Telefon:
08-16 40 90
Epost:
press@su.se