Ryssland har invaderat Ukraina. Här hittar du experter vid Malmö universitet som kan kommentera läget utifrån forskning.

Listan är uppdaterad den 28 februari 2022.

Flera på listan är en del av Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR) vid Malmö universitet vars forskningsfokus är på politiska, sociala, kulturella, ekonomiska och andra betydelsefulla relationer inom och mellan Ryssland och Kaukasien.

Astrid Hedin, universitetslektor vid institutionen för globala politiska studier, för frågor om vad det kommunistiska förflutna betyder för Rysslands nuvarande säkerhetspolitik, samt hur vi ska väga information och narrativ som faktorer jämfört med realpolitiska intressen. 2021 är Astrid Hedin gästforskare vid the Harvard University Davis Center.

Kontakt: 040-6658162, astrid.hedin@mau.se

Bo Petersson, professor i statsvetenskap och IMER, för frågor om samtida rysk och postsovjetisk politik, politisk myt, politiskt språk, legitimitet och legitimeringsstrategier i auktoritära system, politisk succession, nationalism, identitet och spridning av icke-demokratiska normer. Aktuell med bok om Putin, ”The Putin Predicament”, som handlar om legitimitet och successionsproblematik i dagens Ryssland.

Kontakt: 040-665 73 95, bo.petersson@mau.se

Derek Stanford Hutcheson, professor i statsvetenskap, för frågor om rysk politik, nationell och regional, Putin, rysk demokrati samt val, EU och medborgarskap.

Kontakt: 040-665 73 79, derek.hutcheson@mau.se

Calle Håkansson, doktorand i global politik med bakgrund som analytiker vid Utrikespolitiska institutet, för frågor om europeisk utrikes- och säkerhetspolitik med särskild inriktning på politisk utveckling i Sverige och EU.

Kontakt: 070-492 92 21, calle.hakansson@mau.se

Christofer Berglund, universitetslektor i statsvetenskap, för frågor om nationalism, demokratisering, och säkerhetspolitik, med fokus på postsovjetiska stater.

Kontakt: 040-665 78 12, christofer.berglund@mau.se

Katrine Gotfredsen, universitetslektor i kaukasusstudier, för frågor om politisk förändring och ovisshet, religion, historia, identitet och moral, särskilt i Georgien.

Kontakt: 040-665 75 90, katrine.gotfredsen@mau.se

Kamal Makili-Aliyev, universitetslektor i juridik och mänskliga rättigheter, för frågor om mänskliga rättigheter, internationell rätt, autonomi, självbestämmande och minoritetsrättigheter samt frågor om Belarus, Ukraina, Moldavien och Kaukasus-regionen.

Kontakt: 073-959 05 52, kamal.makili-aliyev@mau.se

Karina Vamling, professor i kaukasusstudier, för frågor om Ryssland och Kaukasusregionen, särskilt Georgien, språkpolitik, kaukasiska språk, språk och migration.

Kontakt: 040-665 73 91, karina.vamling@mau.se

Michel Vincent Anderlini, doktorand i globala politiska studier, med fokus på EU och Kaukasus, med bakgrund som politisk sakkunnig i EU-parlamentet i Bryssel, för frågor om EU-Georgien, EU-Ukraina, EU-Moldavien samt EU-Ryssland.

Kontakt: 070-099 12 46 michel-vincent.anderlini@mau.se

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Jessica Bloem
Telefon:
0722031512
Mobil:
040-6658501
Epost:
jessica.bloem@mau.se
Presskontakt:
Ellen Albertsdóttir
Telefon:
070 083 14 20
Mobil:
040 665 80 82
Epost:
ellen.albertsdottir@mau.se
Presskontakt:
Magnus Jando
Telefon:
040 665 81 97
Mobil:
0709 655 372
Epost:
magnus.jando@mau.se
Presskontakt:
Anna Dahlbeck
Telefon:
040 665 87 93
Epost:
anna.dahlbeck@mau.se