Forskare vid Stockholms universitet som kan kommentera Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2021.

Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning, johanna.rickne@sofi.su.se, tfn 070-433 73 88.

Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen, jonas.vlachos@ne.su.se, tfn 070-893 32 40

Ingvild Almås, professor i nationalekonomi vid Institute for International Economic Studies, ingvild.almas@iies.su.se, tfn 08- 674 77 10

Mårten Palme, professor i socialförsäkring vid Nationalekonomiska institutionen, marten.palme@ne.su.se, tfn 070-6746745

Mitch Downey, Assistant Professor at Institute for International Economic Studies.
Områden: Arbetsmarknads- och politisk ekonomi mitch.downey@iies.su.se, tfn 08-163070
Språk: Engelska

Arash Nekoei, Assistant Professor, Labor/Public Economics and economic history, arash.nekoei@iies.su.se, tfn 070-097 21 44
Språk: Engelska, franska och persiska

David Schönholzer, Assistant Professor at Institute for International Economic Studies.
Applied Microeconomics – governance issues in public finance, history and development, david.schonholzer@iies.su.se, tfn 08-162069
Språk: Engelska och tyska

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. 

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Presskontakt:
Presstjänsten
Telefon:
08-16 40 90
Epost:
press@su.se