Här är några forskare vid Stockholms universitet som kan kommentera dagens Nobelpris i litteratur.

Kontakt:
Stefan Helgesson, professor, Engelska institutionen. Forskar om postkolonial litteratur.
E-post: stefan.helgesson@english.su.se
(Svarar helst från fredag 8 oktober)
Läs mer om Stefan Helgessons forskning

Paula Uimonen, professor, Socialantropologiska institutionen. Forskar om afrikansk litteratur i världslitteraturen, speciellt kvinnliga författare i Tanzania och Nigeria, utifrån ett antropologiskt perspektiv med tonvikt på kultur, historia och genus.
Telefon: 08-16 33 74, e-post: paula.uimonen@socant.su.se
Läs mer om Paula Uimonens forskning

Carin Franzén, professor i litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik. Kan svara på generella frågor kring litteraturpriset.
Tel: 073-511 75 01, e-post: carin.franzen@littvet.su.se
Läs mer om Carin Franzéns forskning

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. 

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Presskontakt:
Presstjänsten
Telefon:
08-16 40 90
Epost:
press@su.se