Vid Göteborgs universitet finns det forskare som kan kommentera terrorism och terrorbrott ur olika perspektiv, som till exempel terrorhotbilden, högerextremism, hatbrott och martyrskap.

Terrorism i historiskt och samtida perspektiv

Mats Fridlund forskar om terrorism i historiskt och samtida perspektiv, med fokus pÄ terrorismhotbildens utveckling och normalisering i historiskt perspektiv och teknikens betydelse för terrorism frÄn anvÀndningen av dynamit, underjordiska tryckpressar och bombmanualer pÄ 1800-talet till dagens sjÀlvmordsbombare och cyberterrorister. Han forskar ocksÄ pÄ hur civilsamhÀllet i form av myndigheter, stÀder och stadsinvÄnare sedan början av 1900-talet har anvÀnt sig av teknologier för att hantera sÀkerhets- och terrorhot samt framvÀxten av terrorism som ett svenskt sÀkerhetshot i olika kulturella och politiska diskurser.
Mats Fridlund, docent i idĂ©- och lĂ€rdomshistoria, telefon 070–942 8791, e-post: mats.fridlund@lir.gu.se

Högerextremism

Christer Mattsson Àr expert pÄ högerextremism och vÄld, och kommenterar ofta Àmnet i media.
Christer Mattsson, universitetslektor i pedagogik och förestĂ„ndare för Segerstedtinstitutet, telefon: 076–606 29 38, e-post: christer.mattsson@gu.se. Till Segerstedtinstitutet.

Terrorism och hatbrott

Christian Munthe kan svara pÄ frÄgor om kopplingen mellan terrorism och hatbrott, grundlÀggande rÀtts- och samhÀllsfilosofiska aspekter, till exempel avvÀgningar mellan rÀttssÀkerhet, integritet och allmÀnintressen.
Christian Munthe, professor i praktisk filosofi, e-post: christian.munthe@gu.se

Islam och muslimer i Europa, konflikterna i Syrien och Irak

Göran Larsson forskar om islam och muslimer i Europa, religion kopplat till migration och invandring, religion kopplat till medier och kultur, religion kopplat till undervisning och lĂ€rande, diskriminering, islamofobi och hatbrott kopplat till religion, samt islamisk teologi. Han har Ă€ven skrivit om utresandeproblematik – personer som reser frĂ„n Sverige till konfliktomrĂ„den för att strida – och om konflikterna i Syrien och Irak. Är med i arbetsgruppen kring Segerstedtinstitutet som arbetar mot rasism och vĂ„ldsbejakande ideologier.
Göran Larsson, professor i religionsvetenskap/religionshistoria, telefon: 031–786 5315, e-post: goran.larsson@religion.gu.se

Martyrskap, sjÀlvmordsbombare

Michael Azar forskar bland annat om modern kontinental filosofi och postkoloniala frĂ„gestĂ€llningar. År 2013 gav han ut boken Den Ă€dla döden, som diskuterar martyren som förebild och ideal. Boken tecknar martyrskapets historia frĂ„n Sokrates till dagens sjĂ€lvmordsbombare. Han har ocksĂ„ skrivit en bok om Mellanöstern med titeln Döden i Beirut som inkluderar ett vidare perspektiv pĂ„ terrorism och martyrskap.
Michael Azar, professor i idĂ©- och lĂ€rdomshistoria, telefon: 031–786 4527, e-post: michael.azar@lir.gu.se

EU:s förhÄllande till stater utanför unionen

Andreas Moberg kan svara pÄ frÄgor relaterade till EU-lagstiftning, till exempel om EU:s externa relationer, hur EU förhÄller sig till stater utanför unionen.
Andreas Moberg, universitetslektor i internationell rĂ€tt, telefon: 031–786 5677, e-post: andreas.moberg@law.gu.se

Unga mÀnniskors pÄverkan av vÄld och terror

Johan Melander Hagborg Àr verksam som klinisk psykolog och forskare/lÀrare i psykologi. Han forskar pÄ utsatthet i barndomen, som att exempelvis uppleva vÄld i nÀrmiljön, och dess konsekvenser för barn och ungas livssituation samt fortsatta utveckling. Johan arbetar med behandling av barn, unga och familjer vars vardag prÀglats av vÄld, övergrepp och krigserfarenheter och har lÄng erfarenhet som handledare inom socialtjÀnstens barn och ungdomsvÄrd samt psykologisk första hjÀlpen vid katastrofer.
Johan Melander Hagborg, universitetslektor i psykologi, telefon: 070−416 3057, e-post: johan.hagborg@psy.gu.se

Listan uppdaterad 2023-09-04

Thomas Melin
073-4042021
thomas.melin@gu.se