Mikroplast i vatten, fästingar, sommarens mat och relationer. Här hittar du som journalist experter vid Örebro universitet i sommar.

Sommarmat & hälsa

Vad är de som styr vår matkonsumtion? Och är nyckeln till bättre hälsa att vi behöver hitta nya goda kombinationer av mat och dryck?
Henrik Scander, universitetslektor i måltidskunskap
henrik.scander@oru.se ,070-788 11 60

Hur ser samspelet mellan magtarmkanalen, bakteriefloran i magtarmkanalen och hjärnan ut? Hur påverkar kosten och bakterfloran i magen vårt immunförsvar?
Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk näringslära
robert.brummer@oru.se, 073-842 66 00

Sommarens mat & livsmedelsproduktion

Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige.
Johanna Björklund
, universitetslektor i biologi
johanna.bjorklund@oru.se, 070-679 66 88

Fästingar

TBE, fästingar och vaccination mot TBE.
Magnus Johansson
, professor i biomedicin
magnus.johansson@oru.se, 073-704 84 85

Hav & miljö

Miljögifter, miljökemi, plast, mikroplast i vatten.
Anna Kärrman, universitetslektor i kemi
anna.karrman@oru.se, 070-978 07 44

Relationer, stress och hälsa

Stalking och våld i nära relationer.
Susanne Strand, universitetslektor i kriminologi
susanne.strand@oru.se, 079-067 68 85

Smärta, samspelet mellan kronisk smärta och psykisk ohälsa samt åtgärder mot sjukskrivning för smärt- och stressrelaterade problem.
Katja Boersma, professor i psykologi
katja.boersma@oru.se, 070-567 18 91

Barn som bevittnat våld inom familjen.
Åsa Källström, professor i socialt arbete
asa.kallstrom@oru.se ,076-517 19 29

Ekonomi

Räntor, prognoser och penningpolitik.
Pär Österholm, professor i nationalekonomi
par.osterholm@oru.se, 070-862 89 86

Coronaviruset – experter med olika perspektiv

Här hittar du forskare som utifrån sina expertområden kan kommentera coronapandemin och dess konsekvenser.

Presskontakt

E-post:
nyheter@oru.se