Vilken mat och dryck passar bäst vid en värmebölja? Hur använder jag semestern till att skriva min stora roman? Blir jag blötare om jag springer när det regnar? Frågorna är många under sommaren, och forskare vid Högskolan Kristianstad har svaren. Här är en lista över experter inom olika områden och ämnen.

Självklart har vi fler experter än på denna lista, och du är varmt välkommen att söka på www.hkr.se efter just den expertis du behöver. Och kom ihåg att även forskare har semester, så svarstiderna kanske därför inte är lika snabba som vanligt!

Datalogi

Modeller för smittspridning

Qinghua Wang, biträdande professor i datavetenskap. Har erfarenhet att bygga matematiska modeller för att karakterisera smittspridning av internetmaskar, ett slags datorvirus som kopierar sig själv mellan datorer på internet. Modeller för att förutspå internetmaskspridning har sin rot i epidemiologi och bär många likheter och dessa matematiska modeller kan användas för att förutspå smittspridning.
qinghua.wang@hkr.se
044-250 38 40

Desinformation i sociala medier

Montathar Faraon, biträdande professor i informatik. Kan svara på frågor och ge kommentarer kring desinformation i sociala medier.
montathar.faraon@hkr.se
044-250 34 34

Ekonomi

Jens Hultman, professor i företagsekonomi. Kan svara på frågor och ge kommentarer kring handel, konsumtion och företagande.
jens.hultman@hkr.se
044-250 38 38

Ensamhet/isolering

Anna-Karin Edberg, professor i omvårdnad. Expert på existentiell ensamhet och kan svara på hur isolering och social distansering påverkar äldre.
anna-karin.edberg@hkr.se
044-250 39 75

Fysik

Andreas Redfors, professor i fysik med inriktning fysikdidaktik. Blir jag blötare om jag springer när det regnar än om jag går? Stämmer det att åskan är lika många kilometer bort som antalet sekunder? Dessa och många andra frågor om fysik kan du få svar på.
andreas.redfors@hkr.se
044-250 34 21

Fåglar, groddjur och kräldjur

Johan Elmberg, professor i zooekologi. Vilka är de vanligaste sommarfåglarna? Ska jag mata dem även på sommaren? Hur gör jag för att locka småfåglar och fågelsång till min trädgård? Gör grodor och paddor någon nytta på min tomt? Vad ska jag göra om jag hittar snokägg i min kompost? Högskolans expert har svaren på dessa och många andra frågor.
johan.elmberg@hkr.se
044-250 34 53

IT

IT och digital design

Martin Wetterstrand, biträdande professor i informatik. Kan svara på frågor och ge kommentarer kring IT, sociala medier och IT-baserad distansutbildning.
martin.wetterstrand@hkr.se
044-250 34 22

IT, internet och nätverk

Åke Arvidsson, professor i teletrafiksystem. Frågor kring hur internet fungerar, både fast och mobilt, och vad som kan gå fel. Exempelvis varför täckningen varierar.
ake.arvidsson@hkr.se
044-250 38 72

Juridik

Arbetsrätt

Eva Schömer, professor i rättsvetenskap med inriktning mot arbetsrätt och genusvetenskap. Vilka rättigheter har sommarjobbare och gigarbetare? Och vilken betydelse har vardagliga normer, lagar och regler för att människor fortfarande diskrimineras för sin sexuella läggning, etnicitet, kön, ålder, tro, etc, trots att det är förbjudet?
eva.schomer@hkr.se
044-250 31 60

Mat och hälsa

Friskt och hållbart arbetsliv och arbetsplatser

Kerstin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap. Hälsofrämjande arbete, arbetsmiljöns hälsoeffekter, längre arbetsliv, pension, ålder och arbetslivet, ålderism, attityder, stöd och gemenskap, motivation, arbetets kärna, swAge-modellen.
kerstin.nilsson@hkr.se
044-250 38 85

Sömn och stress hos barn och ungdomar

Pernilla Garmy, biträdande Professor i omvårdnad och doktor i medicinsk vetenskap. Har sömnvanor förändrats hos barn och unga? Hur mår skolbarn i Sverige? Vilka metoder kan främja goda sömnvanor och förebygga stress hos barn och ungdomar?
pernilla.garmy@hkr.se
044-250 38 77

Kost, nutrition, hälsa och åldrande

Elisabet Rothenberg, biträdande professor i näringslära. Frågor som rör relationen mat och hälsa genom livet. Även frågor som rör relationen mellan livsstil och hälsa. Vidare frågor om kroppssammansättning, dvs relationen mellan fett och muskler i kroppen.
elisabet.rothenberg@hkr.se
044-250 38 34

Mat, dryck och livsmedelsproduktion

Johanna Gerberich, universitetsadjunkt i mat- och måltidsvetenskap. Vad bör man tänka på för en lyckad picknick? Vilken mat och dryck passar bra vid en värmebölja? Vad bör man tänka på när man sparar matrester? Vilka faror finns vid grillen?
johanna.gerberich@hkr.se
044-250 38 30

Viktoria Olsson, universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap. Hur kan en eventuell torka eller regnperiod påverka sommarens livsmedelsproduktion? Vad innebär det för kvantitet och kvalitet? Här kan du få svar på frågor angående livsmedelsproduktion och kvalitet.
viktoria.olsson@hkr.se
044-250 38 17

Mikrobiologi/virus

Ann-Sofi Rehnstam-Holm, professor i mikrobiologi. Forskning inom antibiotikaresistens, mikroalgers toxiner, samt akvatiska bakterier. Speciellt Vibriosläktet. Fördjupad kunskap inom bakteriologi (både generell och medicinsk), virologi, immunologi samt cell- och molekylärbiologi.
ann-sofi.rehnstam-holm@hkr.se
044-250 34 52

Psykologi

Kroppsuppfattning och hälsa

Martin Persson, professor i hälsovetenskap. Frågor angående utseende, kroppsuppfattning och hälsa i förhållande till psykosociala aspekter.
martin.j.persson@hkr.se
044-250 39 31

Svenska språket

Skriva, tala och språkinlärning

Victoria Johansson, biträdande professor i svenska med didaktisk inriktning. Hur använder man semestern till att skriva sin stora roman? Varför är det egentligen svårt att hålla ett bra tal? Hur lär man sig ett nytt språk under sommaren, eller dammar av ett gammalt? Victoria forskar om kognitiva aspekter av språkproduktion i tal och skrift, och språkutveckling under hela livet.
victoria.johansson@hkr.se
044-250 33 82

Varumärken och branding

Christian Koch kan svara på frågor kring varumärkesaktivism, varumärkespositionering, konfliktmarknader, conflict framing, mejeriindustrin och alternativa mejeriindustrier (Oatly, m fl).
christian.koch@hkr.se
044-250 31 42

Högskolan Kristianstads mål är att vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. 50 program och 270 kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet.

Presskontakt:
Fabian Rimfors
Telefon:
044-250 36 61
Epost:
fabian.rimfors@hkr.se