Här hittar du experter vid Malmö universitet som kan svara på frågor om förstamajfirandets- och arbetarrörelsens historia och nutid , kvinnors roll i denna, och om arbetarlitteratur.

Emma Lundin, fil.dr. och universitetslektor i historia.
Forskar om gränsöverskridande samarbete inom den globala arbetarrörelsen med Sverige, Sydafrika och Storbritannien som huvudfokus. Är framför allt intresserad av kvinnors roll och position inom arbetarrörelserna och har spökskrivit en populärhistorisk bok om kvinnliga parlamentsledamöter i det brittiska parlamentet med Labours Rachel Reeves (numera minister i Keir Starmers skuggregering). Kontakt: https://mau.se/personer/emma.lundin/

Roger Johansson, professor i historia.
Har som gästforskare i USA forskat om uppkomsten av första maj och sedan följt detta över tid och om kampen och rätten till dagen. Många har gjort anspråk på att ta över dagen eller förbjuda den. Har också skrivit om Första maj i flera antologier och i artiklar till tidningar, samt föredrag om Första maj. Kontakthttps://mau.se/personer/roger….

Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap.
Forskar om arbetarlitteratur och om litteratur och kultur inom arbetarrörelsen. Han forskar också om hur det samtida klassamhället skildras i romaner, dikter och tecknade serier. Har precis skrivit klart en bok om arbetardiktaren Stig Sjödin, vars dikter lästs vid många 1 maj-möten. https://verbalforlag.se/bocker/kampdiktare-i-folkhemmet/ Kontakthttps://mau.se/personer/magnus…

Pål Brunnström, fil. dr. historia.
Kan tala om första maj och om vad demonstrationen som manifestationsform har betytt under olika perioder. Kontakt: https://mau.se/personer/pal.br…

Mats Greiff, professor i historia.
Har bedrivit forskning om arbetsliv, arbetsmarknad och arbetarrörelsens lokalt, nationellt och internationellt ur ett historiskt perspektiv. Specialiserad på frågor om klass, genus och generation. Arbetsmarknadskonflkter i Sverige, Irland, Nordirland och USA tillhör kompetensområdena. Han har publicerat ett antal arbeten om arbetarklassen och politiska spänningar i Nordirland. Kan tala om första majs historia ur lokalt, svenskt och internationellt arbetarrörelseperspektiv. Kontakt: https://mau.se/personer/mats.g…

Linda Lill, universitetslektor i socialt arbete.
Forskare i socialt arbete med fokus på kvinnors arbetsvillkor inom äldreomsorgen. Kan svara på frågor som rör åldrande, arbetsmiljö och säkerhetsklimat inom äldreomsorgen och resonera utifrån den pågående coronakrisen. Linda Lill är en av forskarna i universitetets genusvetenskapliga kollegium. Kontakt: https://mau.se/personer/linda….

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Jessica Bloem
Telefon:
0722031512
Mobil:
040-6658501
Epost:
jessica.bloem@mau.se