Frågan om eventuell järnmalmsbrytning i Kallak/Gállok i Jokkmokks kommun är högaktuell. Luleå tekniska universitet har forskare som ur olika perspektiv kan belysa och svara på frågeställningar som kopplar an till Kallak.

Miljöfrågor relaterat till gruvbrytning:
Lena Alakangas, professor i tillämpad geokemi, 0793-391396, Lena.alakangas@ltu.se
Pressbild
på Lena Alakangas.

Relationen mellan gruvnäring och kulturarv/världsarv:
Dag Avango, professor i historia, 0730-650 296, dag.avango@ltu.se
Pressbild
på Dag Avango.

Naturresurspolitik och naturresurskonflikter:
Karin Beland Lindahl, biträdande professor i statsvetenskap, har följt Kallakfallet i många år och publicerat flera rapporter och artiklar om det, 0920-493293, karin.beland.lindahl@ltu.se
Pressbild
på Karin Beland Lindahl.

Frågor rörande tillstånd för undersökning och bearbetning av mineral:
Lars Bäckström, universitetslektor i rättsvetenskap, 0920-491710, lars.backstrom@ltu.se
Pressbild på Lars Bäckström.

Prospektering och geologisk karaktärisering av malmfyndigheter. Hur påverkas förutsättningarna för prospektering i Sverige av beslutet?:
Nils Jansson, biträdande professor i malmgeologi, 0920-491487, niljan@ltu.se
Pressbild
på Nils Jansson.

Dammar och dammsäkerhet, med särskilt fokus på gruvdammar:
Sven Knutsson, professor emeritus i geoteknik, har 25 års erfarenhet av dammar och dammsäkerhet. Nyttjas regelbundet som sakkunnig i frågor kring gruvdammar och deras stabilitet och för granskning av dammsäkerhet, 0920-493312 eller 070-63 00 486, sven.knutsson@ltu.se
Pressbild på Sven Knutsson.

Geoteknisk design och analys som även omfattar dammsäkerhetsfrågor, särskilt stabilitet och erosion i fyllningsdammar och gruvdammar. Internationell expert inom området jorddynamik (jordbävningar) och geotekniska riskanalyser:
Jan Laue, professor i geoteknik, ämnesföreträdare, med lång erfarenhet av nämnda områden, 0920-491288 eller 0722-396169, jan.laue@ltu.se
Pressbild på Jan Laue.

Norrbottens berggrund, svenska mineralförekomster, prospektering samt geologi i allmänhet:
Olof Martinsson, universitetslektor och teknologie doktor i malmgeologi, har erfarenhet från nämnda områden både från forskning och tidigare anställningar, 070-3401246, Olof.Martinsson@ltu.se
Pressbild
på Olof Martinsson.

Tillståndsprövning av industriell verksamhet, däribland gruvor och stålverk:
Maria Pettersson, professor i rättsvetenskap, ämnesföreträdare, 070-220 99 11, Maria.Pettersson@ltu.se
Pressbild
på Maria Pettersson.

Historiska studier angående dammsäkerhetsfrågor och konsekvenser av gruvdrift för miljö och lokalbefolkning:
May-Britt Öhman, docent i miljöhistoria, gästande biträdande professor och gästforskare i historia, har följt frågan om Gállok-Kallak sedan 2012, 0920-491946, may-britt.ohman@ltu.se
Pressbild
på May-Britt Öhman.

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Mobil:
072 727 4560
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se
Presskontakt:
Sofia Stridsman
Telefon:
0920 49 36 29
Mobil:
070 273 84 30
Epost:
sofia.stridsman@ltu.se