Den 4 april publicerades FN:s klimatpanels (IPCC) nya rapport ”Att begrĂ€nsa klimatförĂ€ndringen” (AR6 WGIII) som beskriver hur vi kan nĂ„ högt stĂ€llda klimatmĂ„l och sammanstĂ€ller vilka Ă„tgĂ€rder som Ă€r centrala. LuleĂ„ tekniska universitet har forskare som ur olika perspektiv kan belysa och svara pĂ„ frĂ„gestĂ€llningar som kopplar an till rapporten.

Vad som mÄste till för att vi ska nÄ olika klimatmÄl: Anna Krook-Riekkola, bitrÀdande professor i energiteknik, Àr en etablerad forskare inom hÄllbar energiomstÀllningen, vilket inkluderar bÄde utbud (el, fjÀrrvÀrme, brÀnslen) och efterfrÄgan (industri, transport, byggnader), samt socioekonomiska scenarier, modellering och policyanalys pÄ regional, national och lokal nivÄ. Ansvarig för utveckling av TIMES-Sweden, +1 (602) 757 1724, Anna Krook- Riekkola
Pressbild pÄ Anna Krook Riekola

Geologisk lagring av koldioxid som klimatÄtgÀrd: Glenn Bark, universitetslektor i malmgeologi, bedriver forskning inom mineralogi, geokemi och mikroanalys relaterat till geologisk lagring av infÄngad koldioxid i berggrunden (CCS, Carbon Capture and Storage), 0920-49 10 39, Glenn Bark
Pressbild pÄ Glenn Bark

Effektiv infÄngning av koldioxid frÄn industrin: Io Antonopoulou, bitrÀdande universitetslektor i biokemisk processteknik, Àr expert pÄ kemo-enzymatisk CO2-avskiljning för lagring och anvÀndning (CCUS). Hon Àr specialiserad pÄ tillÀmpning av enzymet karbanhydras i CCUS i syfte att effektivt fÄnga in CO2 frÄn biogena och icke-biogena industriella utslÀpp (BECC) eller direkt frÄn luften, 0920-49 34 53, Io Antonopoulou
Pressbild pÄ Io Antonopoulou

KlimatomstÀllning och konkurrenskraft i industrin: Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi, bedriver forskning om utformning och effekter av olika klimatpolitiska styrmedel, ofta med fokus pÄ förutsÀttningarna för grön teknologisk utveckling, 0920-49 20 78, Patrik Söderholm
Pressbild pÄ Patrik Söderholm

Framtidens klimatpolitik och klimatpolitiska styrmedel: Simon Matti, professor och Ă€mnesföretrĂ€dare i statsvetenskap, Ă€r primĂ€rforskare för ”Den svenska miljö-, energi-, och klimatopinionen” i de Ă„rliga SOM-undersökningarna och forskar bland annat om hur en effektiv klimatpolitik och klimatpolitiska styrmedel kan utformas i framtiden sĂ„vĂ€l i Sverige som i andra lĂ€nder, 0920-49 23 31, Simon Matti
Pressbild pÄ Simon Matti

KlimatomstĂ€llning och politiska styrmedel: Åsa Lindman, universitetslektor i nationalekonomi, bedriver forskning om utformning och effekter av olika energi- och klimatpolitiska styrmedel, ofta i multidisciplinĂ€ra samarbeten. 0920-49 23 76, Åsa Lindman
Pressbild pĂ„ Åsa Lindman

Skogen och skogsindustrins roll för grön omstÀllning: Elisabeth Wetterlund, professor i energiteknik, bedriver tvÀrvetenskaplig forskning om hÄllbar anvÀndning av rester frÄn skogsbruk och skogsindustri för produktion av energibÀrare, material och kemikalier. Dessutom Àr hon bitrÀdande förestÄndare för Bio4Energy, en strategisk forskningsmiljö med fokus pÄ bioraffinaderiprocesser för omvandling av olika restmaterial, 0920-49 10 56, Elisabeth Wetterlund
Pressbild pÄ Elisabeth Wetterlund 

VÀtgas och vÀtgasens roll i energi-, transport- och industrisektorerna: Dr. Cecilia Wallmark, ledare för LuleÄ tekniska universitets vÀtgasforskningscentrum, CH2ESS, har 23 Ärs erfarenhet inom forskning, företagsledning och som konsult inom omstÀllning av energi- och transportsystemet, samt har drivit över 60 vÀtgasprojekt bÄde nationellt och internationellt. 0920-49 28 47, Cecilia Wallmark
Pressbild pÄ Cecilia Wallmark

Klimatanpassning av vÄra samhÀllen: Maria Viklander, professor och ÀmnesföretrÀdare i VA-teknik, bedriver behovsdriven, transdisciplinÀr forskning för att utveckla hÄllbara urbana vattensystem utifrÄn bland annat klimatförÀndringar. Som exempelvis översvÀmningsrisker och anpassning av dagvattensystem och stadsbyggande sÄ att vÄra samhÀllen blir mer resilienta till ett förÀndrat klimat, 0920-49 16 34, Maria Viklander
Pressbild pÄ Maria Viklander

KlimatbegrÀnsning och urban hÄllbarhet: Agatino Rizzo, professor i arkitektur och Arctic Five Chair, bedriver forskning om positiva energistÀder, cirkulÀr arkitektur och deltagande design, 0920-49 34 38, Agatino Rizzo
Pressbild pÄ Agatino Rizzo

HÄllbar infrastruktur genom effektiv konstruktion/tillverkning, drift och underhÄll: Uday Kumar professor tillika ÀmnesföretrÀdare i drift och underhÄllsteknik forskar inom omrÄdet hÄllbar livscykelhantering av infrastruktur och industrisystem med fokus pÄ energibesparing, minskad materialanvÀndning, förlÀngd livslÀngd , minskad klimatpÄverkan och minskat koldioxidavtryck genom ett hÄllbart förhÄllningssÀtt till systemdesign, drift och underhÄll, 0920-49 18 26, Uday Kumar
Pressbild pÄ Uday Kumar

VÀxthusgasers roll i klimatförÀndring och satellitburna mÀtningar av vÀxthusgas: Mathias Milz, bitrÀdande professor atmosfÀrsvetenskap, Àr utbildad meteorolog och jobbar sedan 25 Är tillbaka med strÄlningstransfer inom atmosfÀren och fjÀrranalys av klimatrelevanta parametrar. Dessutom undervisar han bland annat kurserna klimatfysik, atmosfÀrsdynamik och klimat, samt ger förelÀsningar om klimatförÀndringar, 0980-67 541, Mathias Milz
Pressbild pÄ Mathias Milz

Miljöforensik, vetenskapliga metoder för att ange kÀllor/tidpunkter för kemiska utslÀpp i miljön och dess effekter: Sarah Conrad, bitrÀdande lektor i tillÀmpad geokemi, anvÀnder lÀtta och tunga stabila isotoper, samt multi-element-analyser för att förstÄ geokemiska processer i hydrosfÀr och atmosfÀr och kunna bestÀmma kÀllor för vatten- och markföroreningar. 0920-49 34 78, Sarah Conrad
Pressbild pÄ Sarah Conrad

LuleÄ tekniska universitet Àr i stark tillvÀxt med vÀrldsledande kompetens inom flera forskningsomrÄden. VÄr forskning bedrivs i nÀra samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, ledande internationella universitet samt med regionala och nationella aktörer. LuleÄ tekniska universitet omsÀtter totalt 1,9 miljarder kronor per Är. Vi Àr idag 1 815 anstÀllda och 19 155 studenter.
LÀs mer pÄ www.ltu.se och följ oss gÀrna pÄ Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se
Presskontakt:
Sofia Stridsman
Telefon:
0920 49 36 29
Epost:
sofia.stridsman@ltu.se