Här hittar du experterna som kan ge dig fördjupning kring Black Lives Matter. Våra forskare kan ge historiskt perspektiv och samtida analyser utifrån sin forskning.

Erin Cory, universitetslektor och aktivistforskare som fokuserar på hur konstnärligt utövande kan användas för att bygga solidaritet i och mellan olika grupper, särskilt infödda skandinaver och personer med erfarenheter av migration. Hennes forskning innan hon flyttade till Malmö handlade om att undersöka sociala rörelser och offentlig konst i städer och flyktingläger i Libanon, där hon bodde ett tag. Hon är från Kalifornien med erfarenhet av att arbeta och undervisa om samhällen nära gränser.
Kontakt: +45 613 52 562, erin.cory@mau.se

Mats Greiff, professor i historia, som framför allt arbetar med socialhistoriska och kulturanalytiska perspektiv på modern historia. I ett nytt forskningsprojekt studeras Skandinavien som arena för Black Panther Party (BPP) kring 1970. Fokus ligger på BPP:s aktiviteter i Skandinavien, aktiviteter i solidaritet med BPP och på enskilda pantrars erfarenheter av exilen i Skandinavien. I tidigare projekt har han studerat populärkultur i USA.
Kontakt: 040-6658026, mats.greiff@mau.se

Robert Nilsson Mohammadi, universitetslektor i historia. Forskar om muntlig historia och offentlig historia, transnationalism, rasismen och dess motrörelser, 1960-talets sociala rörelser, urban rättvisa och ungdomsarbete. I ett nytt forskningsprojekt studeras Skandinavien som arena för Black Panther Party (BPP) kring 1970. Fokus ligger på BPP:s aktiviteter i Skandinavien, aktiviteter i solidaritet med BPP och på enskilda pantrars erfarenheter av exilen i Skandinavien.
Kontakt: 040-6657003, robert.mohammadi@mau.se

Temi Odumosu, universitetslektor i kulturstudier. Hon är författare till boken ”Africans in English Caricature 1769-1819: Black Jokes White Humor” (2017). Hennes forskning och curatoriella praxis handlar om ras och visuell kodning i populärkultur, koloniala arkiv/arkivering, slaveri och visualitet och afrodiasporisk samtida konst. Sammantaget är hon fokuserad på hur konst på olika sätt kan förmedla social transformation och läkning.
Kontakt: 040-6658068, temi.odumosu@mau.se

Rahel Weldeab Sebhatu, doktorand i global politik, forskar på relationerna mellan Afrika och EU. Hon är insatt i Black Lives Matter-rörelsen, även hur protesterna tar sig uttryck i Sverige, och frågor om afrofobi, rasism, postkolonial teori, kolonialt arv, diplomati och förhandling.
Kontakt:  040-665 73 02, rahel-weldeab.sebhatu@mau.se

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

– 12 000 helårsstudenter

– 83 professorer, 430 disputerade lärare, 264 doktorander 

– 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Presskontakt:
Ellen Albertsdóttir
Telefon:
070 083 14 20
Mobil:
040 665 80 82
Epost:
ellen.albertsdottir@mau.se
Presskontakt:
Magnus Jando
Telefon:
040 665 81 97
Mobil:
0709 655 372
Epost:
magnus.jando@mau.se