16 maj är det val till Sametinget. Luleå tekniska universitet har forskare som kan belysa olika perspektiv och svara på frågor som är viktiga för väljarna.
Nedan hittar ni expertområden och kontaktuppgifter till forskarna. Pressbilder på dem finns att ladda hem längst ner på sidan.
Mer om Luleå tekniska universitets utbildning och forskning kopplat till samiska perspektiv och förhållanden hittar ni här.

Markrättigheters uppkomst. Same- och urfolksrättsliga frågor kopplade till naturresurser, konflikter och hållbart nyttjande:
Christina Allard, biträdande professor i rättsvetenskap, 0920-491379 eller 072-55 14 334, christina.allard@ltu.se

Konflikter gällande naturresursutvinning i Arktis:
Dag Avango, professor i historia, 0920-491573, dag.avango@ltu.se

Frågor om naturresurskonflikter och naturresursförvaltning, till exempel rörande gruvor och skog:
Karin Beland Lindahl, biträdande professor i statsvetenskap, 0920-49 32 93, karin.beland.lindahl@ltu.se

Etnopolitiska och interetniska frågor:
Lars Elenius, professor i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, 070-3131259, lars.elenius@ltu.se

Perspektiv på de fyra olika samiska parlamentens konstruktion och uppbyggnad i de olika nationalstaterna:
Curt Persson, forskare i historia, 070-601 46 36, curt.persson@ltu.se

Allmänna frågor om samisk-svensk historia och relationer, naturresurskonflikter, miljöperspektiv:
May-Britt Öhman, docent i miljöhistoria, gästande universitetslektor och gästforskare i historia, 0920-491946, may-britt.ohman@ltu.se

Samisk barn- och ungdomslitteratur och -film:
Lena Manderstedt, biträdande professor i svenska med didaktisk inriktning, Lena.Manderstedt@ltu.se
Annbritt Palo, biträdande professor i svenska med didaktisk inriktning, Annbritt.Palo@ltu.se

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

Presskontakt:
Sofia Stridsman
Telefon:
0920 49 36 29
Mobil:
070 273 84 30
Epost:
sofia.stridsman@ltu.se
Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Mobil:
072 727 4560
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se