AAAS årliga möte är världens största vetenskapskonferens som samlar flera tusen forskare, journalister och beslutsfattare i ett tvärvetenskapligt idéutbyte och presentation av spjutspetsforskning.

Expertsvar vill genom resebidragen göra det möjligt för fler journalister att bevaka forskningsfronten och stärka forskningsbevakningen i svenska medier.

Bakom medietjänsten Expertsvar står Sveriges alla universitet, de flesta högskolor och flera forskningsinstitut tillsammans med Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer.

Senast den 12 november ska ansökan ha inkommit till Vetenskapsrådet. Beslut om utdelning meddelas under november och namnen publiceras på www.expertsvar.se samt på www.vr.se

För att kunna söka ska du vara svensk yrkesverksam journalist. All information om ansökan finns när du loggar in på www.expertsvar.se. Om du inte är medlem på Expertsvar ansöker du via www.expertsvar.se

Läs mer om AAAS 2015 http://meetings.aaas.org/

Presskontakt:

Gustav Löfgren

Telefon:

08-546 44 121

Mobil:

0733-55 38 59