Expertsvar utlyser fem resebidrag om vardera 10 000 kronor för journalistisk bevakning av ESOF som i sommar äger rum i Toulouse i Frankrike den 9-14 juli. Sista ansökningsdag är den 11 maj.

Expertsvar vill genom resebidragen göra det möjligt för fler journalister att bevaka forskningsfronten och stärka forskningsbevakningen i svenska medier.

Vartannat år arrangerar organisationen Euroscience den vetenskapliga konferensen Euroscience Open Forum (ESOF). Konferensen är ett möte för forskare, journalister och andra som är intresserade av dialog och debatt kring forskning. Konferensen kan beskrivas som en europeisk motsvarighet till den årliga AAAS-konferensen i USA.

Läs programmet för ESOF 2018

Bakom medietjänsten Expertsvar står Sveriges alla universitet, de flesta högskolor och flera forskningsinstitut tillsammans med Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer.

För att ansöka behöver du logga in på www.expertsvar.se. Där hittar du all information som behövs. Om du inte är medlem på Expertsvar ansöker du via samma sajt.

Senast 11 maj ska ansökan ha inkommit till Vetenskapsrådet. Beslut om utdelning meddelas senast under juni och namnen publiceras på www.expertsvar.se samt på www.vr.se

För mer information:

Gustav Löfgren, tel 08-546 44 121 eller e-post expertsvar@vr.se

Presskontakt:

Gustav Löfgren

Telefon:

08-546 44 121

Mobil:

0733-55 38 59