Arbetslöshet leder till högre skilsmÀssorisker för invandrarfamiljer:
Invandrarfamiljer med jÀmstÀllda relationer mellan makarna har en högre upplösningsrisk Àn familjer med mer traditionella relationer. Arbetslöshet leder till högre skilsmÀssorisker för invandrarfamiljer frÄn Polen, Iran, och Chile, men inte för turkiska familjer. TillgÄng till socialt nÀtverk (förÀldrar, syskon, vÀnner och grannar) Àr viktigt för invandrarnas familjestabilitet.

Fler tredje barn för högutbildade kvinnor i Sverige Àn i Frankrike:
Diana Cormans resultat visar att förÀldrarna i Sverige har lÀttare att kombinera arbete och förÀldraskap Àn i Frankrike. Detta gör att fler förÀldrar med hög utbildning och stark arbetsmarknadsanknytning har tre barn i Sverige Àn i Frankrike. BÀttre möjligheter att kombinera förÀldraskap och arbetsliv i Sverige Àn i Frankrike, t.ex. generösa villkor för förÀldraledighet och flexibla arbetstider, kan förklara sÄdana skillnader mellan de tvÄ lÀnder.

Doktorsavhandlingens titel: Success at work and in family life: Studies in selected Western fertility and family dynamics

Disputationen Àger rum mÄndag 5 november kl. 10.00 i Curt G Olssonsalen, KrÀftriket, hus 2, Sal 412. Opponent Àr professor Elizabeth Thomson, Center for Demography & Ecology, University of Wisconsin-Madison.

Diana Corman kan nÄs pÄ tfn 08-402 12 20, Institutet för framtidsstudier, Box 591, 101 31 Stockholm, e-post Diana.Corman@framtidsstudier.se

Presskontakt:

PresstjÀnsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: