I sin avhandling i religionsfilosofi har Ingrid Malm Lindberg undersökt hur fantasi anvÀnds inom religion och naturvetenskap. Hennes analys visar att det finns gemensamma mönster i hur företrÀdare för religion och naturvetenskap anvÀnder fantasi för att tolka vÀrlden och hur man förestÀller sig alternativa möjligheter.

I avhandlingen har Ingrid Malm Lindberg undersökt fantasins roll inom utövandet av religion och naturvetenskap, med speciellt fokus pÄ synen pÄ kunskap samt kreativa och meningsskapande funktioner. Ett av resultaten i studien Àr att det finns gemensamma mönster i hur företrÀdare för religion och naturvetenskap anvÀnder fantasi för att tolka vÀrlden eller hur man förestÀller sig alternativa möjligheter.

– NĂ€r fantasi anvĂ€nds pĂ„ ett sĂ€tt som tar oss bortom det mĂ€nskliga vetandets grĂ€nser sĂ„ hjĂ€lper denna mentala kapacitet oss att fly undan vĂ€rlden, men nĂ€r den anvĂ€nds pĂ„ ett informativt vis sĂ„ bidrar den till att vi fĂ„r kunskap om vĂ€rlden som den faktiskt Ă€r, förklarar Ingrid Malm Lindberg.

I avhandlingen pekar hon Ă€ven pĂ„ fantasins bidrag till en dynamisk rörelse mellan att se verkligheten genom en viss ”lins” (till exempel en naturvetenskaplig eller en religiös modell) och att se nya aspekter av, eller bortom, linsens ramverk. En annan likhet Ă€r att bĂ„de naturvetenskaplig och religiös kreativitet anvĂ€nder sig av aktiv och passiv fantasi. Aktivt fantiserande kan till exempel ta sig uttryck i utformandet av en vetenskaplig modell eller att via fantasin transporteras in i ett rituellt universum. Passiv fantasi Ă€ger rum nĂ€r individer kommer fram till kreativa lösningar i sitt omedvetna, utan att exakt veta var lösningen ”kom ifrĂ„n.”

Samtidigt identifierar Ingrid Malm Lindberg vĂ€sentliga skillnader i hur företrĂ€dare för religion och naturvetenskap ”fantiserar.” Som exempel nĂ€mner hon tanken att religiös tro förutsĂ€tter ett dynamiskt samarbete med den omkringliggande vĂ€rlden, medan naturvetenskapen syftar till kontroll av naturen.

IstĂ€llet för att tala om fantasi som ett enda fenomen, sĂ„ lyfter mĂ„nga samtida forskare snarare fram bilden av ett trĂ€d med förgreningar som bĂ„de hör ihop och strĂ€cker sig Ă„t olika hĂ„ll. I avhandlingen beskriver Ingrid Malm Lindberg fantasin som ett vatten som vĂ„rt tĂ€nkande ”simmar omkring i”, och som kan ta sig varierade uttryck. Is, vatten, imma, eller som i fantasins fall, inre mentala bilder, tankar kring (Ă€nnu ej realiserade) möjligheter, förmĂ„gan att komma pĂ„ kreativa lösningar, och sĂ„ vidare. För att peka pĂ„ de olika typerna av fantasi anvĂ€nder hon sig dĂ€rför av en uppdelning mellan sensorisk, propositionell, experientiell och kreativ fantasi.

Det teoretiska ramverket Ă€r hĂ€mtat frĂ„n samtida medvetandefilosofi dĂ€r samspelet mellan – snarare Ă€n den isolerade aktiveten hos– olika typer av mentala tillstĂ„nd lyfts fram. Dessa kategorier anvĂ€nds pĂ„ fem fenomen som Ă„terfinns i religiösa och naturvetenskapliga sammanhang: metaforer, modeller, tankeexperiment, aspekt perception och i religionens fall – ritualer. (Aspekt perception innebĂ€r att en individ ser nya aspekter i ett fenomen som hon redan kĂ€nner till sedan tidigare, till exempel en bekant persons ansikte. Det kan ocksĂ„ innebĂ€ra att hon ser en mĂ„ngtydig bild som en av de olika tolkningar av bilden som Ă€r möjlig.)

– I min studie undersöker jag Ă€ven fantasins roll i religiösa och naturvetenskapliga former av visualisering, och hur detta relaterar till religiösa visioner och Eureka-upplevelser nĂ€r vetenskapsmĂ€n fĂ„r en plötslig insikt om sitt forskningsomrĂ„de, sĂ€ger Ingrid Malm Lindberg.

För mer information kontakta Ingrid Malm Lindberg, doktor i religionsfilosofi, teologiska institutionen, Uppsala universitet, tel: 070 270 34 93, e-post: ingrid.malm.lindberg@teol.uu.se eller ingridsofiamalm@gmail.com

The multifaceted role of imagination in science and religion: A critical examination of its epistemic, creative and meaning-making functions, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2021

Avhandlingen kan laddas ner i fulltext.

Uppsala universitet
Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhÀlle, nÀringsliv och kultur. Uppsala universitet rankas bland vÀrldens frÀmsta lÀrosÀten. www.uu.se

Presskontakt:
Linda Koffmar
Telefon:
018-471 1959
Mobil:
070-425 08 64
Epost:
Linda.Koffmar@uadm.uu.se