Drygt 27 miljoner kronor har getts ut till 51 projekt. Totalt kom 207 ansökningar in och det är Ämnesrådet för natur- och teknikvetenskap inom Vetenskapsrådet som beslutat om fördelningen. Utdelningen är del av en större satsning där även Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och Naturvårdsverket ger medel till forskning inom området.

Mer om Vetenskapsrådets satsning i bifogad fil. Fullständig lista på beviljade projekt på www.vr.se under ”Beviljade bidrag”/”Natur- och teknikvetenskap”.
Ex på intressanta projekt som får pengar:

Evolutionära utvecklingslinjer hos blågrönalger
Professor Birgitta Bergman, Botaniska institutionen, Stockholms universitet
08-16 37 51 / Birgitta.Bergman@botan.su.se
Kemiskt försvar hos marina makroalger mot betare
Henrik Pavia, Tjärnö Marinbiologiska laboratorium, Göteborgs universitet
0526-686 85 / Henrik.Pavia@tmbl.gu.se
Färgsignaler hos vävarfåglar
Professor Malte Andersson, Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet
031-773 36 95 / Malte.Andersson@zool.gu.se
Kopplingen mellan polymorfi och artbildning
Professor Anders Forsman, Inst för biovetenskaper och processteknik, Växjö universitet
0470-70 89 55 / Anders.Forsman@ibp.vxu.se
Mikrobiell genomisk diversitet: intracellulära parasiters populationsbiologi
Professor Siv Andersson, Inst för evolutionsbiologi, Uppsala universitet
018- 471 43 79 / Siv.Andersson@ebc.uu.se
Fitness och genetisk variation hos vedlevande svampar i fragmenterade habitat
Professor Jan Stenlid, Inst för skoglig mykologi och patologi, SLU
018-67 18 07 / Jan.Stenlid@mykopat.slu.se
Biodiversitetsstudier inom växtfamiljen Rubiaceae
Professor Birgitta Bremer, Bergianska stiftelsen, KVA, Stockholm
08-545 91 701/ Birgitta.Bremer@bergianska.se
Taxonomi, systematik och bevarande av en grupp parasitsteklar
Professor Fredrik Ronquist, Avd för systematisk zoologi, Uppsala universitet
018-471 26 47/ Fredrik.Ronquist@zoologi.uu.se / Fredrik.Ronquist@ebc.uu.se

Mer information
Ansvariga för bedömningsarbetet
Professor Kerstin Johannesson, Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium, Göteborgs universitet
0526-686 11 / Kerstin.Johannesson@tmbl.gu.se

Professor Anders Tunlid, Ekologisk mikrobiologi, Lunds universitet
046-222 3757 / Anders.Tunlid@mbioekol.lu.se

Kontaktperson på Vetenskapsrådet: Lars M Nilsson 08-546 44 205 / 070-668 35 00/ Lars.Nilsson@vr.se

Presskontakt:

Sofia Gunther

Telefon:

08-546 441 20

Mobil:

Kopplas vidare