Denna etnografiska studie i Àmnet socialantropologi undersöker förestÀllningar om hÀxeri och trolldom (sorcery) i urbana Haiti. Studien Àr baserad pÄ drygt tretton mÄnaders fÀltarbete och nÀrmar sig trolldom som ett idiom med vilket olycka och osÀkerhet hanteras. FörestÀllningar om trolldom och hÀxeri Àr relaterade till ekonomiskt begrÀnsade resurser, konkurrens och en osÀker tillvaro.

Avhandlingen visar att trolldom och hÀxeri personifierar orsaker till olycka och förklarar dem i sociala termer. Trolldom erbjuder ocksÄ möjligheter till att ÄtgÀrda olycka genom exempelvis magiskt-religiöst botande, liksom att förebygga osÀkerhet.

Studien visar att trolldomsförestÀllningar Àr flexibla och anpassningsbara. Genom sin flexibilitet befÀster trolldomsidiomet sin meningsfullhet och meningsskapande förmÄga. FörestÀllningar om trolldom anpassar sig följaktligen till förÀndrade omstÀndigheter; exempelvis i form av globalisering, urbanisering och modernisering.

Trolldom Àr att betrakta som nÄgot som bÄde formas av, och formar, sitt sociala och kulturella sammanhang. I flera avseenden speglar trolldomsförestÀllningar i Haiti, vÀstra halvklotets fattigaste land, de oförutsÀgbara livsvillkor som följer i fattigdomens spÄr.

Genom fallbeskrivningar visar studien att Àven trolldomsidiomets sociala dynamik Àr flexibel. Det kan exempelvis existera flera parallella trolldomsförklaringar av en och samma olycka. Trolldomsförklaringar tenderar att förÀndras över tid, samt samexistera med andra, till exempel biomedicinska, förklaringar. Olika förklaringar stÄr ocksÄ i direkt samband med specifika strategier för att hantera olycka och osÀkerhet.

Ur ett lokalt perspektiv karaktÀriseras trolldom och magi i stor utstrÀckning av osÀkerhet och oförutsÀgbarhet. Studien finner till exempel att trolldomsförklaringar manifesterar sig i form av rykten, antydningar och hypoteser snarare Àn i form av direkta anklagelser. Studien bemöter dÀrigenom ocksÄ tidigare synsÀtt pÄ trolldom som en i första hand socialt och kulturellt konserverande kraft.

Avhandlingens titel: Poverty and sorcery in urban Haiti
Avhandlingsförfattare: Markel Thylefors, tel. 0707-20 64 28 (bost.), 031-773 4604 (arb.)
e-post: Markel.Thylefors@sant.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Fil. dr Jan Lundius, Lund
Tid och plats för disputation: Lördagen den 16 november 2002, kl. 10.15, Sal 105, VÀrldshuset,
Brogatan 4, Göteborg

Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
SamhÀllsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se