”Rosengädda nästa”, ”Klubben för lyckliga slut” och ”Manglade dukar och vikta servetter”. Tre titlar på böcker inom feelgood, en genre som blivit allt mer populär på senare tid. Under coronapandemin fick feelgood-litteraturen ett extra uppsving.

Litteraturvetarna Piia K Posti och Maria Nilson vid Linnéuniversitetet har skrivit en bok om genren; ”Speglingar av feelgood: Genre, etikett eller känsla?” De menar att en del i förklaringen till populariteten ligger i ett ökat behov att läsa sådant vi mår bra av i oroliga tider.

Att feelgood är populärt märks kanske främst på bokförsäljningen, men det märks också på ett högt söktryck till Marias och Piias sommarkurs på ämnet.

Trots att den här typen av romaner uppenbarligen är populära, konstaterar författarna att genren inte riktigt ses som ”fin” litteratur.

– Tyvärr räknas feelgood inte till den mest ansedda litteraturen, kanske just för att den så populär och bred. Sedan är det en gammal genusfråga eftersom det är mest kvinnor som skriver. Kvinnors stora produktion av litteratur har lästs och älskats av många, men har historiskt inte ansetts vara intressant att uppmärksamma, recensera eller forska på. Det är beklagligt, eftersom det är så många som läser och tar intryck av den. Vi hoppas kunna ändra på det! säger Piia.

Läs hela nyheten om Piias och Marias reflektioner kring feelgood-litteraturen på Lnu.se >>

Kontakt

Maria Nilson, docent, 0470-70 89 16, maria.nilson@lnu.se
Piia K Post
i, lektor, 0470-70 86 07, piia.posti@lnu.se

Presskontakt:

Ulrika Bergström

Telefon:

0489-49 70 55

Mobil:

070-259 36 29