Dessa fem journalister får vardera 10 000 kronor av Vetenskapsrådet för att bevaka AAAS (American Association for the Advancement of Science´s) årliga konferens i Denver 2003.

AAAS årliga möte är världens största vetenskapskonferens, som samlar över 5000 deltagare; forskare, journalister, beslutfattare och lärare i ett tvärvetenskapligt idéutbyte och presentation av spjutspetsforskning. En europeisk motsvarighet planeras äga rum för första gången år 2004 i Stockholm (EuroScience Open Forum 2004).

På grund av det stora intresset från media har Vetenskapsrådet utökat antalet stipendier till fem (mot tidigare tre) för att göra det möjligt för fler svenska journalister att delta i denna uppmärksammade konferens.

Genom stipendierna vill Vetenskapsrådet också bidraga till att förstärka och befästa intresset för forskningsbevakning i svenska medier.

Utlysning och urval har skett i samarbete mellan mediatjänsten ExpertSvar och SFVJ, Svenska föreningen för vetenskapsjournalistik.

För närmare upplysningar: kontakta Tina Zethraeus
08-546 44 123.