Kriget mot terrorismen är på väg mot sitt slut. Blev Kina den verkliga vinnaren? Mellanöstern verkar gå mot mer auktoritära styren. Stora flyktingströmmar och en kraftigt växande befolkning kommer påverka de närmaste decennierna.  

Lyssna på fem forskare som under tio minuter framtidsspanar kring utvecklingen i Mellanöstern.

Spaningen gjordes under Lunds universitets Framtidsvecka och arrangerades av Centrum för Mellanösternstudier.

Läs sammanfattning på universitetets webbplats
Till spellistan ”Trendspotting in ther Middle East” 

 

Fem 10-minuterspaningar:

Vad kan få regeringar på fall och vilka tendenser ser vi idag som kommer att ha bäring på framtiden?
Rouzbeh Parsi, historiker och chef för Mellanösternavdelningen vi Utrikespolitiska institutet

Flyktingfrågan – ett av Mellanösterns stora dilemman 

Mo Hamza, som forskar om riskhantering och sårbarhet vid Lunds universitet

”Vissa stater kan bli obeboeliga på grund av värmen”

Lina Eklund, geograf vid Lunds universitet

Auktoritära regimer blir starkare och stater kollapsar

Rola El -Husseini Dean, sociolog, Lunds universitet

Hur kriget mot terrorismen har påverkat Mellanöstern?

Anders Persson, statsvetare, Linnéuniversitetet

Presskontakt:

Jonas Andersson

Telefon:

046-222 70 17

Mobil:

0727-385858