Fem svenska journalister får vardera 10 000 kronor i resebidrag av Expertsvar för att bevaka den vetenskapliga konferens AAAS i Boston, USA, den 16-20 februari 2017. Det övergripande temat för konferensen är är Serving Society Through Science Policy.

De fem som beviljats resebidrag är:

  • Dag Ankersen, dagens ETC
  • Sara Heyman, Läkemedelsvärlden
  • Klas Lundström, frilans
  • Maria Viklands, Sveriges Television
  • Pelle Zettersten, vetenskapsradion, Sveriges Radio

Genom resebidragen vill medietjänsten Expertsvar stärka intresset för bevakning av internationell forskning i svenska medier.

Till årets utlysning inkom 33 ansökningar. Urvalet har skett i samverkan mellan redaktionen på Expertsvar och företrädare för Expertsvars nätverk vid lärosäten, forskande institutioner och forskningsfinansiärer.

AAAS, American Association for the Advancement of Science, är en amerikansk vetenskapsorganisation som årligen håller i världens största vetenskapskonferens. Konferensen brukar samla tusentals forskare, journalister, beslutsfattare och forskarintresserad allmänhet – i ett tvärvetenskapligt idéutbyte och presentation av spjutspetsforskning. Lär mer om programmet här.

 

Presskontakt:

Gustav Löfgren

Telefon:

08-546 44 121

Mobil:

0733-55 38 59