Veden i ett trÀd byggs upp av celler som kallas vedfibrer. Fibrerna Àr ca 3 millimeter lÄnga och 30 mikrometer (30 tusendels millimeter) breda. CellvÀggen i en vedfiber Àr ca 3 mikrometer tjock och bestÄr av flera lager. Dessa lager bestÄr till stor del av mikrofibriller som stÀrker fibern ungefÀr som armeringsjÀrn i betong. Mikrofibrillernas orientering varierar frÄn lager till lager för att stammen ska klara de stora pÄfrestningar det utsÀtts för under trÀdets livstid, t.ex. att bÀra en stor krona i kraftig vind.

Vedfiberns uppbyggnad avgör materialegenskaperna hos veden och dÀrmed Àven hos de produkter som tillverkas, t.ex. plankor och papper. Kunskap om vedfiberns uppbyggnad Àr dÀrför viktig för att utveckla nya produkter, förbÀttra de industriella processerna och utnyttja den svenska skogsrÄvaran optimalt.

Jonas BrÀndström vid SLU har i sin avhandling beskrivit hur granfiberns cellvÀgg Àr uppbyggd. Forskningsarbetet har fokuserats pÄ hur mikrofibrillerna, som bestÄr av lÄnga kedjor av cellulosa, Àr orienterade i cellvÀggens olika lager.

Han har anvÀnt en viss typ av svamp för att studera mikrofibrillernas orientering. Svampen fungerar som ett levande verktyg som bryter ned mikrofibrillerna, sÄ att lÄngstrÀckta hÄlrum bildas i cellvÀggen. Vinkeln pÄ dessa hÄlrum i förhÄllande till fiberns lÀngdaxel Àr ett mÄtt pÄ mikrofibrillernas orientering.

Avhandlingen visar hur komplext vedfiberns cellvÀgg Àr uppbyggd och vilken enorm variation i fiberegenskaper som finns inom ett enskilt trÀd. För att schematiskt visa cellvÀggens uppbyggnad i olika delar av stammen har Jonas BrÀndström tagit fram ett antal modeller.

Fiberegenskaperna styrs av trÀdets gener samt av yttre faktorer sÄsom klimat och skogsskötsel. I den fortsatta forskningen Àr det intressant att studera fiberns uppbyggnad, att ytterligare kartlÀgga vilka faktorer som pÄverkar fiberegenskaperna samt hur fibern pÄverkas vid t.ex. massa- och papperstillverkning. SÄvÀl massa- och pappersindustrin som sÄgverksnÀringen, vilka bÄda anvÀnder trÀ som rÄvara, har nytta av kunskaperna.

JÀgmÀstare Jonas BrÀndström, SLU, institutionen för trÀvetenskap, Wood Ultrastructure Research Centre (WURC) försvarar fredagen den 22 februari kl 09.30 sin doktorsavhandling Morphology of Norway Spruce Tracheids with Emphasis on Cell Wall Organisation. Disputationen Àger rum i sal L, Undervisningshuset, Ultuna, Uppsala. Opponent Àr Professor John R. Barnett, Department of Botany, The University of Reading, U.K
Mer  information: Jonas BrÀndström, 018-67 26 07.
E-post: Jonas.Brandstrom@trv.slu.se–

Presskontakt:

Magnus Nelin

Telefon:

018-67 26 08

Mobil:

073-807 88 90