Som ett led i att uppnå en jämlik barnhälsovård i Sverige har BTH, Blekinge Tekniska Högskola, tillsammans med Region Uppsala och Region Blekinge, tagit fram en utbildningsfilm för dem som arbetar inom barnhälsovården.

-Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården går snabbt och det är nödvändigt att hålla sig ajour med den senaste kunskapen. Genom samarbete kan lärosäten och regioner hjälpas åt att bidra till en hög kompetens hos medarbetare och en evidensbaserad praktik och filmen är ett exempel på sådant samarbete, berättar Johanna Tell vid BTH som varit projektledare för den nya utbildningsfilmen.

I samband med att det nya nationella barnhälsovårsprogrammet kom år 2015 infördes ett teambesök när barnet är tre år gammalt. Vid detta teambesök träffar familjen en specialistläkare och specialistsjuksköterska tillsammans på barnavårdscentralen.

Den nyproducerade filmen ska visa hur ett sådant besök går till och är tänkt att fungera som fortbildning för medarbetare inom barnhälsovården – allt för att skapa en jämlik barnhälsovård i Sverige.

Det är BTH i samarbete med Region Uppsala och Region Blekinge som står bakom initiativet. Filmen har spelats in på en barnavårdscentral i Blekinge och medverkar gör en familj med en 3-åring, en BHV-läkare och en BHV-sjuksköterska. Målgrupp för filmen är medarbetare och blivande medarbetare inom barnhälsovården i Sverige.

Filmen kommer att finnas tillgänglig med öppen access på BTH:s filmbibliotek och bland annat länkas till från den nationella webbaserade Rikshandboken i Barnhälsovård.

Se utbildningsfilmen.

För mer information, kontakta Johanna Tell via e-post: johanna.tell@bth.se eller via telefon: 072-180 73 21.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 900 studenter och 460 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se