Christina nominerades av det förra rådet för kultur och vetenskap vid franska ambassaden och fick orden för sina ”insatser att sprida fransk kultur i Sverige”. Något som Christina gjort främst inom studentutbytet mellan de två länderna och genom de studieresor till Frankrike som traditionellt arrangeras för deltagarna i kursen franska för tekniker.
– Det är smickrande för mig och hur som helst ett kul erkännande för vår nya yrkeskår, säger Christina. Det är bara tio år som det funnits administratörer vid Lunds universitetet som arbetar med internationellt studentutbyte.
På LTH finns, så vitt vi vet, tidigare bara en innehavare av denna franska orden, nämligen förre dekanen Inge Brinck, som varit en pionjär vad gäller att skapa kontakter mellan LTH och Frankrike och som var värd för det besök vid LTH som ambassadören tillsammans med kultur- och vetenskapsrådet, François Manneville, och franske konsuln i Malmö, Mikael Roos, gjorde samma dag.

Christina Grossmann kan på telefon 046-222 34 57 eller 0708-90 99 17, epost: Christina.Grossmann@kansli.lth.se
En högupplöst digital bild på Christina och ambassadören finns nerladdningsbar via http://www.lth.se/nyheter/grossman.html Fotograf: övermarskalk Karin Dahlgren.