För första gången har forskare kartlagt finansbranschens påverkan på uppkomsten av smittsamma sjukdomar. De kom fram till att en förhållandevis liten grupp av mäktiga finansinstitutioner, däribland svenska pensionsfonder, kan bidra till att minska riskerna för nya pandemier. Forskningsresultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Lancet Planetary Health.

Smittsamma sjukdomar, framför allt så kallade zoonoser, smittor som sprids från djur till människa, växer ofta fram som ett resultat av intensifierat mänsklig aktivitet som till exempel avskogning, utökning av jordbruksland och jakt och handel av vilda djur. Bland dessa sjukdomar ingår till exempel ebola, men även nya coronavirus.

I en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Lancet Planetary Health den 5 december, har forskare kartlagt företag som har verksamhet inom branscher som kan kopplas till riskområden för att nya sådana smittor kan växa fram.

Forskarna har sedan granskat vilka aktörerna inom finansbranschen som investerar i 99 av dessa företag. Deras resultat visar att en handfull aktörer har avsevärda investeringar i företagen. Bland dessa finns stora US-baserade fondförvaltare och investmentbolag, som BlackRock, Vanguard, State Street and T Rowe Price, men även investerare från den offentliga sektorn och svenska pensionsfonder. Alla dessa innehar andelar i företag som har verksamhet i kända regionala oroshärdar där nya smittsamma sjukdomar riskerar att uppstå.

– Aktörer inom finansbranschen har en viktig men ofta bortglömd roll när det gäller att förebygga uppkomsten av smittsamma sjukdomar. Deras investeringar möjliggör verksamhet i områden där det är känt att zoonotiska sjukdomar kan uppstå. Stora investerare har möjlighet att påverka företag som är verksamma i dessa områden, och den påverkan bör användas för att minska risken för nya pandemier, säger Victor Galaz, huvudförfattare till studien och docent på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

I artikeln lyfter forskarna ett antal förslag som investerare kan driva igenom, som återskapandet av ekosystem, framtagandet av övervakningssystem för smittämnen och förbättringar i de lokala samhällenas sjukvårdssystem.

Studien identifierar även länder som antingen investerar själva eller är värd för investeringsbolags huvudkontor. Bland länderna ingår Sverige, Norge, Frankrike, Norge, USA och Portugal. Forskarna menar att dessa länder skulle kunna arbetar tillsammans och använda sin finansiella påverkan för att minska riskerna för nya pandemier.

– Bland många andra fruktansvärda effekter som coronapandemin har haft, har det även blivit tydligt att smittsamma sjukdomar kan innebära jättelika ekonomiska kostnader. Att investera i branscher som kan snabba på framväxten av nya pandemier är därmed också förenad med avsevärda finansiella risker som investerare och beslutsfattare bör adressera proaktivt, säger Victor Galaz.

Peter Søgaard Jørgensen, forskare på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och medförfattare till studien, kommenterar:

– Klimatförändringarna kommer att öka risken för utbrott av zoonotiska sjukdomar. Finansaktörer bör se till att deras investeringar hjälper till att minska riskerna och förbereda samhällen till dem.

Kontakt:
Victor Galaz, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. E-post: victor.galaz@su.se Telefon: 08-674 70 83

Läs artikeln ”Financial influence on global risks of zoonotic emerging and re-emerging diseases: an integrative analysis” i Lancet Planetary Health.

  Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

  Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

  Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning

  Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.

  Presskontakt:
  Presstjänsten
  Telefon:
  08-16 40 90
  Epost:
  press@su.se