Psykiatriska fakulteten i M√ľnchen har instiftat priset som delas ut till en person om √•ret sedan 1995. Detta √§r andra g√•ngen en svensk forskare har f√•tt priset, 1998 gick det till professor Bengt Winblad vid Karolinska Institutet.
‚Äď Det √§r en stor √§ra f√∂r svensk Alzheimerforskning. Att en svensk f√∂r andra g√•ngen f√•r detta pris visar vilken framskjuten position forskningen i Sverige och vid G√∂teborgs universitet har, s√§ger professor emeritus
Carl-Gerhard Gottfries som sitter med i juryn för prisets utdelande.

Det är också andra gången på kort tid som en forskare vid Sahlgrenska akademin blir uppmärksammad internationellt för sin forskning kring Alzheimers sjukdom. I höst har också professor Ingmar Skoog fått forskningspengar från USA, the Zenit Fellows Award.

Kaj Blennow har utvecklat metoder för att studera förändringar i vätskan som omger hjärnan. De proteiner som finns i vätskan studeras för att ställa diagnosen Alzheimer mycket tidigt, redan innan patienten börjar bli dement
utan bara är lätt glömsk. På så vis kan man påbörja tidig behandling. Man kan också genom detta prov studera sjukdomens patologi, vad det är för störningar som äger rum i hjärnan och vad sjukdomen beror på. Provet tas
genom en så kallad lumbalpunktion där man tappar ut spinalvätska. Denna forskning är särskilt utvecklad i Sverige.

Kaj Blennow kommer att bjudas in till psykiatriska kliniken i M√ľnchen i februari f√∂r att motta priset vid en ceremoni i biblioteket till den institution d√§r Alois Alzheimer och psykiatern Kraepelin verkade. D√§r kommer Blennow att h√•lla en f√∂rel√§sning om sina fynd inf√∂r tillresta forskare.

För mer information kontakta:
Kaj Blennow, överläkare i klinisk neurokemi
tel 031-343 17 91, alt 031-342 30 54, mobil 070-49 72 730
e-post kaj.blennow@neuro.gu.se. För digitalt foto kontakta Carina Elmäng, tel 031-773 35 77, e-post carina.elmang

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851