Fitnessövningar och husförhör i företag
– ett samtidsfenomen

Inger Gravesen, vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, har idag lagt fram sin doktorsavhandling ”Fitnessövningar och husförhör – Om förbättringsprocesser i företag”. Syftet med avhandlingen är att bidra med förståelse för hur förbättringsprocesser går till och vad det är som driver dem. Genom konkreta och detaljerade skildringar kan praktiker hämta idéer och vägledning. Ett viktigt teoretiskt bidrag är den samlade helhetsbilden av hur förbättringsprocesser kan se ut i tre världsklassföretag inom respektive ABB-, Ericsson-, och Xerox-koncernen.

Svårt att styra förbättringsprocesserna
Avhandlingen påvisar många utmaningar i drivningen av förbättringsprocesserna, såsom ”Det är mycket nu”, ”Varför håller vi på med det här egentligen?”, ”Paradoxer”, ”Självspelande piano eller krävande regelverk?” och ”Av medarbetarna upplevd delaktighet?”. Viktiga aspekter för drivningen är bl a ”Framgångsbilden”, ”Lärprocesser” och ”Organisatoriska uppfinnare”. Tidens anda och kampen för överlevnad är väsentliga för att förstå hur förbättringsprocesser uppstår och fortlever. Avhandlingen visar också hur företagen använder multipla strategier för handlandet: Kund-, process-, kvalitet-, dialog- och lärandestrategier.

Viljan att överleva främsta drivkraften
Fitnessövningar är samlingsnamnet för ”agerandet” på medarbetarnivå. Förbättringsprocesserna ses som ett samtidsfenomen och ett sätt att styra och kontrollera i företagen. Det idag vanliga förfarandet med utmärkelser och certifieringar inom kvalitetsområdet liknas vid dåtidens katekespluggande och husförhör. En i managementstudier ovanlig metod som utvecklats och prövats i avhandlingen, är att låta olika grupper genomföra ”måleriövningar”, bilder som sedan har analyserats vad gäller deltagarnas uppfattning om förändringsarbetet. I studien konstateras bl a att strävan efter högsta möjliga vinst inte är förbättringsprocessernas främsta drivkraft. Det är i stället viljan att överleva och att ”Det går alltid att förbättra” – vår tids trosbekännelse.
Inger Gravesen är managementkonsult och forskare. Hon har lång erfarenhet som chef och ledare inom ekonomi, finans, IT och administration samt som förändringskonsult.. Under 1990-talet har hon också bedrivit forskning med bl a denna doktorsavhandling som resultat.

Inger Gravesen kan nås på tfn/fax 08-768 72 54 eller ingergravesen@hotmail.com

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: