Raoul Hasselgren har en lång erfarenhet från näringslivet som VD i börsnoterade företag med internationell förgrening. Efter en uppmärksammad och innovativ omstrukturering av Nordiska Kompaniet, där han var koncernchef, har han ägnat de senaste åren åt styrelsearbete i Sverige och utlandet. Han sitter f.n. i ett femtontal bolagsstyrelser som ordförande eller ledamot. Han har även en omfattande publicering av artiklar och böcker.
Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet kunde med Raoul Hesselgrens bidrag etablera Institutet Marknadsakademien där ett femtontal företag medverkar som partners med ekonomiskt stöd och gästföreläsningar. Hans engagemang och stöd är ett utmärkt exempel på samverkan mellan universitetet och omvärlden.

Helga Hernes är sedan några år Norges ambassadör i Wien. Hon har som statsvetenskaplig forskare haft stor betydelse för utvecklandet av nordisk och internationell kvinno- och könsforskning. Hon har varit en drivkraft bakom den nordiska antologien Det uferdige demokratiet (1983). Hennes mest centrala texter är Staten Рkvinner ingen adgang? (1982) och Welfare State and Woman Power РEssays in State Feminism (1987). Den förra påverkade svensk offentlig politik om ökad kvinnorepresentation/varannan damernas och den senare bidrog till en internationell debatt om staten och välfärdsstaten. Hon var även medlem i den internationella styrelsen för den svenska maktutredningen 1987-1991.

Hedersdoktorerna kommer att promoveras vid den sedvanliga installations- och promotionshögtidligheten i Blå hallen i Stockholms stadshus fredagen den 27 september

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: