Den svenska rödhaken har sina närmaste släktingar i tropiska Afrika och är inte alls nära släkt med den japanska näktergalen, trots att de utseendemässigt är mycket lika. Det visar en ny kartläggning av fågelfamiljen flugsnappare, som rödhaken tillhör. Kartläggningen täcker 92 procent av världens över 300 arter flugsnappare.

– Att rödhaken och den japanska näktergalen är så lika men inte är nära släkt är bara ett av många exempel inom den här fågelgruppen på så kallad konvergent evolution. Likheter i utseende kan utvecklas hos avlägsna släktingar till exempel genom att de har likartade levnadsförhållanden, säger Per Alström, forskare vid Uppsala universitet, som är en av ledarna av studien som nu publiceras i Molecular Phylogenetics and Evolution.

Fågelfamiljen flugsnappare omfattar över 300 arter som är spridda över Europa, Asien och Afrika. Familjen inkluderar inte bara flugsnappare utan även näktergalar, rödstjärtar, stenskvättor, buskskvättor, stentrastar, visseltrastar och klyvstjärtar och andra exotiska grupper. I Sverige häckar 12 arter, varav rödhake, svartvit flugsnappare och näktergal är de mest välkända. Alla utom tre av dessa övervintrar i tropiska Afrika eller södra Asien. Ytterligare flera arter dyker upp i Sverige mer eller mindre regelbundet från häckplatser på den europeiska kontinenten eller i Asien, exempelvis tajgablåstjärt, sydnäktergal och rubinnäktergal.

Nu har forskare från Uppsala universitet, Göteborgs universitet och University of Florida genom dna-sekvensering lyckats rekonstruerat släktträdet för 92 procent av arterna i flugsnapparfamiljen. Kartläggningen både bekräftar tidigare studier och avslöjar nya släktskapsförhållanden. Som till exempel att den svenska rödhaken inte är nära släkt med den mycket lika japanska näktergalen.

– Vi kan också se att arter som heter flugsnappare på svenska sitter på många olika grenar i släktträdet, och alltså utgör grupper som inte är nära släkt med varandra. Om man ser till de svenska arterna är svartvita flugsnapparen, halsbandsflugsnapparen och mindre flugsnapparen nära släkt med varandra, medan den grå flugsnapparen bara är avlägset släkt med de övriga.

Vid Uppsala universitet har det under många decennier bedrivits forskning kring flugsnapparfamiljen, särskilt svartvit flugsnappare och halsbandsflugsnappare. Den kartläggning som nu har gjorts av fågelfamiljen styrker hypotesen att fågeln som kallas för ”svenska fjällens näktergal”, blåhaken, har sin närmaste släkting i Himalaya och Kina.

– Jag upphör aldrig att förvånas över de många oväntade släktskapsförhållanden som avslöjas med hjälp av dna, säger Per Alström

Artikeln:

Zhao, M., Burleigh, J.G., Olsson, U., Alström, P. & Kimball, R.T. 2022; A near-complete and time-calibrated phylogeny of the Old World flycatchers, robins and chats (Aves, Muscicapidae). Molecular Phylogenetics and Evolution in press, https://doi.org/10.1016/j.ympev.2022.107646

Kontakt:

Per Alström, forskare vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet, per.alstrom@ebc.uu.se, 070-4546965, https://www.katalog.uu.se/empinfo/?id=N99-636

Flugsnappararter som finns i Sverige: rödhake, svartvit flugsnappare, halsbandsflugsnappare, mindre flugsnappare, grå flugsnappare, näktergal, blåhake, stenskvätta, buskskvätta, svarthakad buskskvätta, rödstjärt och svart rödstjärt.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477, och rankat som ett av världens främsta universitet. Vi är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning och tydliga mål: att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Hela universitetet ska stödja hållbar utveckling, samverka med det omgivande samhället och verka för öppenhet och respekt. Vår viktigaste tillgång är alla de individer – mer än 54 000 studenter och 7 500 anställda – som med sin nyfikenhet och sitt engagemang utvecklar oss. www.uu.se

Presskontakt:
Elin Bäckström
Telefon:
070-425 09 83
Epost:
elin.backstrom@uu.se