Karragenan √§r en polysackarid, kolhydrat, som √•terfinns i r√∂dt√•ng. Den anv√§nds huvudsakligen som f√∂rtjockningsmedel (E407), bland annat i glass och kosmetika. √Ąven om kappa-karragenan orienterar sig i magnetf√§lt sker detta alldeles f√∂r l√•ngsamt f√∂r att fungera i bildsk√§rmar. Men n√§r den flytande kristallina fasen bildas exkluderas dessutom en annan karragenantyp, iota, vilket inneb√§r att dessa tv√• polysackarider kan renas fram p√• ett nytt enkelt vis.

Tobias Sparrman har även studerat modellmembran liknande de biologiska membran som finns i varje levande cell. Dessa membran består i huvudsak av lipider och proteiner. Lipider är amfifila molekyler, det vill säga de återfinns gärna i gränsskikt mellan vatten och olja och kan därför även användas för att stabilisera dressingar eller som tvättmedel.

Membranproteinerna har en mer aktiv roll i membranets funktion än lipiderna, och problem med dessa proteiner är orsaken till många sjukdomar, till exempel Alzheimers sjukdom. Sparrman har studerat hur några olika typer av syntetiska peptider, små proteiner, påverkar membranets struktur och funktion för att erhålla mer grundläggande kunskap om membranerna. Han har även studerat hur vattenmolekyler organiserar sig vid membranytan och hur det påverkar ytans struktur.

Studierna är utförda i huvudsak med en metod som kallas NMR (på svenska kärnmagnetisk resonans). Detta är en mycket mångsidig metod som till och med används vid medicinska bildgivande undersökningar med så kallade magnetkameror.

Tobias är uppvuxen i Skellefteå men bosatt i Umeå.

Fredagen den 20 september f√∂rsvarar Tobias Sparrman, biofysikalisk kemi, Ume√• universitet, sin doktorsavhandling med titeln ‚ÄĚSolid-State Nuclear Magnetic Resonace Studies on Lyotropic Liquid Crystalline Systems‚ÄĚ. Svensk titel: Studier av lyotropa flytande kristaller med hj√§lp av fastfas NMR.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i KBC-huset, hörsal KB3A9.
Fakultetsopponent är Docent Oleg Antzutkin, oorganisk kemi, Luleå tekniska universitet, Sverige.

Tobias Sparrman nås på:
Tel: 786 59 73
E-post: tobias.sparrman@chem.umu.se