”FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet och särskilt inom området för hälso- och miljöbedömningar, där FOI anses världsledande”, skriver regeringskansliet i sitt bidragsbeslut.

Sedan ett par år tillbaka samarbetar och stödjer FOI Förenta nationerna i frågor som rör miljöskydd och hälsorisker i fredsfrämjande insatser.

– FN har vid flera tillfällen uttryckt sin uppskattning över FOI:s expertstöd och har bett oss på FOI att förlänga samarbetet kring hälso- och miljörisker, säger Anders Norqvist, avdelningschef för CBRN-skydd och Säkerhet vid FOI i Umeå. Att Sverige på detta sätt nu bättre kan stödja FN är ett bevis på hur allvarligt Sverige ser på frågan liksom det ovärderliga expertstöd FOI kan ge till samhället i stort.

Det nya FN-projektet löper på två år och omfattar totalt 8 miljoner kronor. Det genomförs i nära samverkan mellan FOI, Försvarsmakten (FM) och olika FN-organ inom områdena sjukvård, hälsa och fredsbevarande åtgärder. Projektet kommer att inriktas på FN-insatserna i västra Sudan, Tchad och Centralafrikanska Republiken.

– Erfarenheten visar att hälsa och miljö påverkar möjligheten att genomföra fredsfrämjande insatser, säger Birgitta Liljedahl, forskare vid FOI som leder projektet.

Kontakt
Anders Norqvist, avdelningschef, FOI, anders.norqvist@foi.se,
08-10 66 01, 070-2706631
Birgitta Liljedahl, forskare, FOI, birgitta.liljedahl@foi.se, 090-10 66 06, 070-335 66 06
Maria Hugosson, pressansvarig, maria.hugosson.@foi.se, 08-555 031 55, 073-444 77 55