Doktoranden Dang Ninh Tran vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, visar i sin avhandling på sätt att gömma data i 360-videor och hur det kan göras på ett effektivt och säkert sätt och utan att man uppfattar en försämrad kvalitet i videon.

Dang Ninh Tran har i sin avhandling i ämnet Telekommunikationssystem fokuserat på hur man kan gömma information bland annan data, i detta fall i en 360-video. 360-videor lämpar sig väl för att gömma hemliga data på grund av det faktum att 360-videor erbjuder stora upplösningar för att dölja data. Människan tittar mindre ofta åt de perifera delarna av videon, än åt de centrala delarna. Det gör att vi inte uppfattar förändringarna om man byter ut informationsbitar till gömd information i de perifera delarna.

Tekniken Dang Ninh Tran använder är ”least significant bit” det vill säga han ersätter informationen i de minst viktiga informationsbitarna i de perifera delarna av videon, med helt annan, gömd, information. Den gömda informationen kan vara ljud, texter eller vilken annan information som helst.

Detta görs på ett sätt som inte belastar datorn, är effektiv och säker och som inte medför en försämrad upplevd kvalitet för den som tittar på 360-videon.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredagen den 27 maj 2022
Tid: Klockan 09:30
Plats: Sal J1630 eller via Zoom. Läs mer om du vill delta via Zoom.

För mer information, kontakta Dang Ninh Tran (engelsktalande) via e-post: dang.ninh.tran@bth.se.

Ta del av avhandlingen. 

 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profil; digitalisering och hållbarhet, som genomsyrar hela verksamheten.

Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

 

BTH startade 1989 och har idag drygt 6 500 studenter och 500 anställda. BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom flera områden. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två campus i Blekinge: huvudcampus är Campus Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:

Margareta Ahlström

Telefon:

0455-38 50 91

Mobil: